Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zabezpieczeń z Załącznika A normy PN ISO/IEC 27001:2014 ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń z normy PN ISO/IEC 27002:2014 Praktyczne zasady zabezpieczania informacji. Podczas szkolenia uczestnicy podczas warsztatów będą oceniali obszary zastosowania wybranych zabezpieczeń oraz metody pomiaru ich skuteczności.

Ramowy program szkolenia:

 1. Krótkie wprowadzenie bo bezpieczeństwa informacji
 2. Szacowanie ryzyka a zabezpieczenia
 3. Omówienie zabezpieczeń z Załącznika A:
 • A.5   Polityki bezpieczeństwa informacji
 • A.6   Organizacja bezpieczeństwa informacji
 • A.7   Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
 • A.8   Zarządzanie aktywami
 • A.9   Kontrola dostępu
 • A.10 Kryptografia
 • A.11 Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
 • A.12 Bezpieczna eksploatacja
 • A.13 Bezpieczeństwo komunikacji
 • A.14 Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów
 • A.15 Relacje z dostawcami
 • A.16 Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji
 • A.17 Aspekty bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu ciągłością działania
 • A.18 Zgodność
 1. Pomiar skuteczności zabezpieczeń
 2. Deklaracja stosowania

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za procesy identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w organizacjach.

Certyfikaty

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia.

Cena: 600,00 zł +23 % VAT