Program szkolenia:

Dzień 1 – Omówienie wymagań normy ISO 28000.

 • Zasady funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji.
 • Omówienie wymagań normy ISO 28000.
 • Rodzaje dokumentów wymaganych w systemie zarządzania.
 • Zasady opracowania, wdrażania i nadzorowania dokumentacji.
 • Kwestionariusz AEO.
 • Analiza ryzyka ISO/AEO.
 • Warsztaty z identyfikacji ryzyk i postępowania z nimi.

Dzień 2 – Działania systemowe

 • Opracowanie procedur systemowych.
 • Funkcja pełnomocnika i audytorów wewnętrznych.
 • Opracowanie planu i program audytów
 • Praca z normą – przygotowanie do przeprowadzenia audytów wewnętrznych
 • Warsztaty: przeprowadzenie audytów i uruchomienie działań po audycie.
 • Omówienie etapów wdrożenia systemu ISO 28000.
 • Kluczowe pytania zadawane podczas audytu zewnętrznego.
 • Egzamin

 Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:

Certyfikaty „Audytora wewnętrznego ISO 28000″ i „Pełnomocnika ISO 28000″

Nasi trenerzy:

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych trenerów, mających doświadczenie w audytowaniu firm z różnych branż

Koszt szkolenia

1000 zł + 23% VAT

w koszt szkolenia wliczone zostały materiały szkoleniowe, obiad oraz przerwy kawowe.

[cforms name=”Wdrożenie ISO 28000″]