outsourcing iso

Koncentracja firm na osiąganiu jak najlepszych wyników ilościowych i jakościowych powoduje, iż temat systemu zarządzania zgodnego z ISO bywa nie do końca dopracowany tak jak być powinien. Nie ma się też czemu dziwić, że osoby specjalizujące się w innych dziedzinach mają czas na zajmowanie się systemem tylko przed zbliżającymi się audytami nadzoru.

Zewnętrzny Pełnomocnik ISO

Dlatego coraz powszechniejsze staje się przejmowanie nadzoru np. nad systemem zarządzania jakością przez konsultantów. Jest to możliwe zarówno w małych jak i dużych organizacjach. Swoim zakresem może obejmować nawet kilka standardów. Nasza firma w coraz szerszym zakresie pomaga klientom utrzymując systemy:

 • zarządzania jakością zgodne z ISO 9001:2015
 • zarządzania środowiskiem wg ISO 14001:2015
 • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N 18001
 • zarządzaniem bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001
 • i inne

Współpraca w zakresie outsourcingu często rozpoczyna się już na etapie wdrażania systemu lub dostosowania do zmieniających się standardów. Już wtedy nie ma potrzeby szkolenia pracowników na audytorów, bo audyty wewnętrzne wykonuje konsultant, ustalania szczegółów z jednostką certyfikującą czy uczestniczenia w audytach.

Co obejmuje outsourcing ISO?

W zależności od standardu prace w ramach omawianej usługi mogą dotyczyć:

 • przeglądu procesów i aktualizacji dokumentacji,
 • okresowego przeglądu analizy ryzyka,
 • przeprowadzania i raportowania audytów wewnętrznych,
 • uruchamiania działań korygujących,
 • przeprowadzania przeglądów zarządzania,
 • systemowych szkoleń wewnętrznych,
 • wdrażania zmian w normach,
 • kontaktów z jednostką certyfikującą,
 • udziału w audytach zewnętrznych.

Wdrażając każdy z systemów zarządzania należy mieć świadomość, iż nie jest to działanie na 1 miesiąc. Wymaga on systematycznego podejścia i poważnego traktowania. To natomiast przełoży się na uczciwe podejście pracowników w przestrzeganiu ustalonych zasad. Szef czy właściciel firmy i tak już przecież wydaje pieniądze więc może warto się zastanowić co zrobić aby ich nie stracić.

Firmy coraz więcej obszarów działania oddają w outsourcing: księgowość, kadry, utrzymanie IT, infrastruktury itd. Formalnie nie ma przeszkód w powierzeniu w outsourcing opisanych powyżej zadań specjalistom.

Korzyści z outsourcingu ISO

Outsourcing ISO może przynieść organizacji bardzo konkretne korzyści, zarówno związane z czasem, kosztami ale również w obszarach merytorycznych. Do najważniejszych korzyści możemy zaliczyć:

 • odciążenie własnych pracowników od zadań związanych z nadzorowaniem ISO
 • Pełnomocnik świadczy usługi w ustalonym zakresie
 • brak konieczności zapewnienia możliwości doskonalenia i rozwoju Pełnomocnika – zapewnia to firma świqadcząca usługę outsourcingu
 • zapewnienie ciągłości usługi outsourcingu – odpowiedzialność jest po stronie firmy
 • możliwość skorzystania fachowości i doświadczenie zewnętrznego Pełnomocnika ISO
 • praktyczne przygotowanie do audytów certyfikujących, wynikające ze znajomości oczekiwań audytorów zewnętrznych
 • prawdziwie niezależne i bezstronne przeprowadzanie audytów wewnętrznych, zapewniających rzeczywistą informację zwrotną o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
Przejdź do formularza zapytania
Jeśli jesteś zainteresowany usługą outsourcingu systemu zarządzania, wyślij do nas swoje pytanie, a nasi konsultanci bezpłatnie przygotują dla Ciebie ofertę!