Istotą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa. System skupia się na:

  • wykrywaniu ewentualnych przyczyn wypadków i ich eliminowaniu, zanim doprowadzą one do niepożądanych zdarzeń,
  • na wypracowaniu sposobów skutecznego reagowania na sytuacje już zaistniałe, związane z wystąpieniem wypadków i awarii oraz zapobieganiu chorobom zawodowym.
  • W wypadku tego systemu nie ma jednolitej normy ISO dla wszystkich krajów, co wynika z faktu stosowania przepisów BHP od bardzo dawna, na długo przed tworzeniem jakichkolwiek uniwersalnych norm. Ilość sposobów, na które dbano o bezpieczeństwo pracowników spowodowała, że nie dało się połączyć ich w jedną normę. Jednocześnie nie chciano całkowicie rezygnować z tego typu regulacji, dlatego unormowania z serii 18000 traktuje się jako wytyczne dla norm krajowych.

W 1999 roku powstała Polska Norma PN-N 18001, która została znowelizowana w roku 2004.

Główne korzyści wynikające z posiadania wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normą PN-N 18001:2004:

  • zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • spełnienie wymagań przepisów bhp w ramach spójnego systemu,
  • zmniejszenie ilości i uciążliwości wizyt PIP i służb bhp,
  • łatwiejsze pozyskiwanie pracowników dzięki renomie przedsiębiorstwa,
  • podniesienie świadomości pracowników w zakresie bhp.

Przedsiębiorstwa, w których pracownicy są szczególnie narażeni na utratę zdrowia lub życia, powinny wprowadzić System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Bardzo często praktykowana jest integracja wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy z normą ISO 9001 – Systemem Zarządzania Jakością. Mechanizmy funkcjonowania systemu są bardzo podobne i możliwe do wykorzystania w przypadku procedur systemowych. Integracja systemów daje możliwość znacznego obniżenia kosztów ich wdrożenia.

 

Przejdź do formularza zapytania
Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu zarządzania, wyślij do nas swoje pytanie, a nasi konsultanci bezpłatnie przygotują dla Ciebie ofertę!

Send a Comment