Wdrażana przez nas norma ISO 9001 jest jedną z najstarszych

Obecna jest ona na rynku już od ponad 25 lat! Ma ona nie tylko długą historię, ale jest też jedną z najczęściej wykorzystywanych przez przedsiębiorców. Obejmuje ona strategie zarządzania jakością, co z perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa oraz pozyskiwania nowych klientów jest niezwykle ważne. Skupia się na ekonomicznym prowadzeniu produkcji, efektywnym realizowaniu dialogu z klientami oraz budowaniu wizerunku biznesowego partnera godnego zaufania.

norma iso 9001

Zarządzanie jakością w organizacji – norma ISO 9001

Międzynarodowa norma ISO 9001 precyzyjnie określa wymagania, jakie muszą spełniać systemy zarządzania jakością w danej organizacji. Skierowana jest ona do wszystkich podmiotów – niezależnie od ich wielkości, rodzaju czy branży w jakiej działają. Skierowana jest do organizacji, które muszą wykazać zdolność dostarczania do swoich Klientów towarów, wyrobów a także usług, zgodnych z ich wymaganiami, jak również przepisami. Do głównych wymagań, jakie na organizacje nakłada norma ISO 9001 należą m.in. prowadzenie dokumentacji i nadzorowanie jej, usystematyzowanie zarządzania zasobami czy ustalenie procesów realizacji wyrobów.

Norma uwzględnia osiem podstawowych zasad jakości, do których zaliczyć można zorientowanie na Klienta oraz zaangażowanie ludzi. Według założeń ISO 9001 efektywność działania organizacji zależy od jakości zachodzących w niej procesów. Zasadą jest również systemowe podejście do zarządzania (na zasadzie wzajemnych procesów) oraz stałe polepszanie funkcjonowania procesów. Z jej perspektywy ważne jest także tworzenie wzajemnych, korzystnych dla oby stron stosunków między przedsiębiorstwami, a dostawcami.

Aby uzyskać certyfikat normy ISO 9001 należy spełnić wymagania zawarte w rozdziałach normy. Certyfikat wydawany jest przez niezależną jednostkę badającą daną organizację pod kątem spełnienia procedur.

Jakie korzyści czekają na organizacje?

Istnieje wiele zalety wdrożenia w przedsiębiorstwie systemu zarządzania jakością, czyli dostosowania strategii działania do wymogów normy ISO 9001. Do najważniejszych należą między innymi:

  • uporządkowany przebieg realizowanych procesów,
  • cykliczny i systematyczny przegląd czynności podejmowanych przez organizację (audyty wewnętrzne),
  • korzystanie ze sprawdzonych, rzetelnych dostawców i partnerów,
  • nieustanne sprawdzanie i analizowanie wymagań Klientów,
  • usprawniony nadzór nad stosowanymi procedurami, instrukcjami oraz inną niezbędną dokumentacją,
  • przyporządkowanie uprawnień i odpowiedzialni wszystkim pracownikom organizacji,
  • zapewnianie i planowanie zasobów ludzkich i materialnych,
  • usprawnienie komunikacji wewnątrz organizacji,
  • udział pracowników w wielu kursach i szkoleniach ISO 9001 realizowanych podczas wdrażania systemu zarządzania jakością.

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum specjalizuje się w przygotowywaniu organizacji do pozytywnego przejścia audytu zewnętrznego, którego finalnym celem ma być uzyskanie certyfikatu od niezależnej instytucji. Naszym zadaniem jest przeprowadzenia Państwa przez cały proces – od początku, przez kompleksowe wdrożenie ISO 9001, aż po końcowy etap ostatecznej weryfikacji. Ta ostatnia faza może nastąpić nawet po kilku lub kilkunastu miesiącach po uzyskaniu certyfikatu. Dotychczas wszyscy prowadzeni przez nas klienci uzyskali certyfikaty.

W ramach naszej kompleksowej oferty proponujemy Państwu:

Po uzyskaniu certyfikatu nie pozostawiamy naszych klientów samych sobie. Od wielu lat pomagamy im utrzymywać i doskonalić systemy zarządzania jakością zgodne z normą ISO 9001.

Funkcjonujących w danej organizacji pełnomocników jakości zapraszamy do Klubu Doskonalenia Zarządzania.

wyślij wiadomość
Jeżeli chcesz się z nami skontaktować wyślij do nas wiadomość. Postaramy się odpowiedzieć na nią jak najszybciej.

Send a Comment