Nowy międzynarodowy standard Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – ISO 45001

ISO 45001 jest gwarancją bezpieczeństwa pracowników w przedsiębiorstwie

Standard ISO 45001 został opublikowany 12 marca 2018 roku.
Okres przejściowy, w którym będą obowiązywały obydwa standardy (t.j.: zarówno OHSAS 18001 jak i ISO 45001), będzie trwał 3 lata od opublikowania normy ISO 45001, w związku z tym norma OHSAS przestanie obowiązywać 12 marca 2021 r.

ISO 45001 zostało opracowane w celu integracji z innymi normami systemów zarządzania ISO 9001:

2015 (zarządzanie jakością) i ISO 14001:2015 (zarządzanie środowiskiem).

Norma ISO 45001:2018 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) podając wytyczne jak je stosować, aby umożliwić zorganizowanie bezpiecznych miejsc pracy w przedsiębiorstwie, jak zapobiegać urazom i wypadkom, a także w jaki sposób można wpłynąć na poprawę warunków w zakresie BHP. ISO 45001: 2018 ma zastosowanie do każdej organizacji, która chce ustanowić, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania BHP w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.