Norma ISO 28000

Tematy związane z bezpieczeństwem są w chwili obecnej jednymi z najważniejszych kwestii dla funkcjonowania wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, niezależnie od branży i obszaru działalności, ale samo pojęcie bezpieczeństwa dla każdej organizacji może już oznaczać zupełnie co innego.

W zakresie bezpieczeństwa informacji funkcjonuje norma ISO 27001:2005, ciągłość działania jako element bezpieczeństwa została ujęta w standardzie BS 25999:2007, bezpieczeństwo informacji w instytucjach medycznych ISO 27799 itp.

W 2008 roku ukazała się norma ISO 28000:2007 System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw przeznaczona dla wszystkich organizacji biorących udział w procesie dostaw produktów, na każdym jego etapie, począwszy od wyboru kontrahentów, poprzez transport, spedycję, odprawy celne, magazynowanie itp.

Nadrzędnym celem systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw wg normy ISO 28000 jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, poprzez wdrożenie i utrzymanie zabezpieczeń, przez każdego uczestnika łańcucha, tak aby zapewnić bezpieczeństwo całości. O sile łańcucha świadczy siła jego najsłabszego ogniwa.

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw

System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw oparty jest na strukturze normy ISO 14001 (System zarządzania środowiskowego) i podobnie jak ona promuje podejście oparte na analizie ryzyka, zapewnieniu zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, reagowaniu na awarie i zagrożenia mogące spowodować przerwanie łańcucha. Certyfikacja organizacji na zgodność z wymaganiami ISO 28000 zapewnia obiektywne potwierdzenie zdolności organizacji do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa powierzonych jej towarów.

Uzyskanie certyfikatu zgodności z ISO 28000, ISO 27001 (bezpieczeństwo informacji) oraz ISO 9001 stanowi ułatwienie spełnienia wymagań dotyczących uzyskania statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO (Authorised Economic Operator).

Status AEO uprawnia do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony oraz uproszczeń podczas odpraw celnych.

W zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony przedsiębiorca może korzystać z następujących ułatwień:

  • podlega mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznej i kontroli dokumentów,
  • w przypadku wytypowania go do kontroli przeprowadzana jest ona w sposób priorytetowy,
  • uprawnienia do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli,
  • uprawnienia do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa,
  • możliwości wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny.

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dodatkowych informacji o wdrożeniu normy ISO 28000 oraz jak spełnić wytyczne AEO prosimy o kontakt.

Przejdź do formularza zapytania
Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu zarządzania, wyślij do nas swoje pytanie, a nasi konsultanci bezpłatnie przygotują dla Ciebie ofertę!

 

Send a Comment