Współczesny biznes w swoim codziennym rozwoju nieustannie bazuje na rozbudowanych procesach technologicznych. Norma ISO 20000 jest wyznacznikiem ich jakości oraz prawidłowego zarządzania – wyznacza standardy dla usług z branży IT opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Jej zadaniem jest wprowadzenie usystematyzowanych standardów działania organizacji z tej branży w zakresie efektywności i poprawności procesów. Jest więc narzędziem, które pomaga zadbać o najwyższą jakość zarządzania rozwiązaniami technologicznymi.

ISO 20000 – Kto powinien ją wdrożyć?

Wbrew pozorom wskazana norma nie ma ściśle ograniczonego grona adresatów. Obecnie większość firm na rynku ma mniej lub bardziej ścisły związek z branżą IT. Do organizacji, które mogą być zainteresowane jej wdrożeniem należą w szczególności:

 • przedsiębiorstwa samodzielnie zarządzające procesami technologicznymi,
 • firmy zlecające zarządzanie nimi podmiotom z zewnętrz,
 • organizacje świadczące i organizujące usługi IT dla innych firm,
 • wszystkim podmiotom, którym zależy na budowaniu pozytywnego wizerunku, nowoczesnej firmy, działającej zgodnie z najwyższymi standardami w branży IT.

Do grona naszych Klientów zaliczyć można również firmy z sektora finansowego czy zajmujące się rachunkowością i księgowością dla innych podmiotów. Dla tego wyspecjalizowanego sektora wysokiej jakości usługi i systemy informatyczne są kluczem do sprawnego funkcjonowania na rynku i pozyskiwania nowych Klientów.

Dostosowanie polityki zarządzania procesami IT do wymogów normy ISO 20000 w sposób oczywisty buduje przewagę konkurencyjną nad podmiotami, które nie decydują się na certyfikację swoich strategii. Dzięki certyfikacji klienci tych firm mogą mieć pewność, że środowiska informatyczne będą dobrze zarządzane a w przypadku outsourcingu, że otrzymają wysokiej jakości usługi informatyczne.

Jakie korzyści uzyska Twoja firma wdrażając ISO 20000?

Ciężko przytoczyć wszystkie pozytywne efekty, jakie będzie miało wdrożenie normy ISO 20000 w Twojej organizacji. Wśród najważniejszych wymienić można:

 • lepsze porozumienie firm działających a branży IT z ich Klientami i partnerami biznesowymi,
 • kontrola kosztów, a tym samym ograniczenie niepotrzebnych wydatków,
 • stała kontrola poziomu jakości i utrzymywanie usług stale na najwyższym stopniu,
 • wyznaczenie planów i strategii na przyszłość w jasny, przejrzysty sposób, co ułatwi osiąganie założonych przez firmę celów.

Przypominamy jednak, że takie korzyści mogą być osiągnięte jedynie po prawidłowym, stopniowym wdrożeniu. Należy podkreślić, że w dużej mierze norma czerpie z brytyjskiej normy BS 15000 oraz metodyki ITIL. Z tego też względu podmioty stosujące w codziennej pracy tak normę brytyjską, jak i metodykę ITIL nie powinny mieć najmniejszego problemu z wdrożeniem standardu ISO 20000. W ten sposób będą mogły nie tylko usprawnić politykę zarządzania, ale również znacznego podniesienia swojej wiarygodności.

Podmioty decydujące się na certyfikację powinny być w pełni świadome zakresu oddziaływania zmian w obszarze zarządzania usługami informatycznymi. Norma ISO 20000 stawia przed nimi konkretne wymagania – dostosowanie się do nich pozwoli firmom na zapewnienie odbiorcom świadczonych przez nie usług na realizowanie wszelkich działań na bardzo wysokim poziomie.

Według tego standardu na zarządzanie usługą składa się wiele procesów, takich jak m.in. zarządzanie:

 • poziomem usługi (SLA),
 • pojemnością,
 • ciągłością i dostępnością usługi,
 • bezpieczeństwem informacji,
 • zmianą,
 • raportowaniem poziomu usług.

Jakie to będzie miało korzyści dla organizacji? Wszystkie powyższe elementy, dostosowane do kryteriów nowego standardu ISO 20000, pozwalają odbiorcom usług Państwa firmy mieć całkowitą pewność, że działania dostawcy realizowane będą na ustalonym poziomie oraz w precyzyjnie określonym czasie. Dzięki temu odbiorcy mogą mieć gwarancję ich dostępności oraz maksymalnego bezpieczeństwa.

Do czego w praktyce przyda się certyfikat ISO 20000?

Posiadając go firma przede wszystkim dostarczy Klientom niepodważalny dowód wysokiej jakości swoich usług, co ze względu na dużą konkurencję jest niezwykle istotne w branży IT. Oprócz tego wystawiony certyfikat ISO 20000 umożliwi podjęcie partnerskiej współpracy nie tylko z Polskimi, ale także zagranicznymi instytucjami – praca wszystkich podmiotów oparta będzie bowiem na takich samych, wysokich standardach.

Przejdź do formularza zapytania
Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu zarządzania, wyślij do nas swoje pytanie, a nasi konsultanci bezpłatnie przygotują dla Ciebie ofertę!

Send a Comment