Norma ISO 14001

Jednym z coraz częściej stosowanych standardów podnoszących jakość polskich przedsiębiorstw jest ISO 14001. To norma w której Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna wyznaczyła wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego w organizacjach. Oznacza to, że odpowiada ona za efektywne zarządzanie polityką firmy odpowiedzialną za działania zgodne z ochroną środowiska naturalnego. Celem wprowadzania wszelkich zmian oraz optymalizowania procedur danego przedsiębiorstwa pod kątem normy jest zminimalizowanie wpływu wszelkich aktywności podmiotu gospodarczego na środowisko naturalne.

System zarządzania ochroną środowiska obejmuje działania ogólne, ukierunkowane na zminimalizowanie szkodliwego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Dzięki temu rozwiązanie to doskonale sprawdza się zarówno w dużych i rozbudowanych metropoliach, jak również małych społecznościach lokalnych.

Kto musi wdrożyć normę ISO 14001?

Wdrożenie normy ma za zadanie wypracowanie standardów funkcjonowania, a długofalowo również przyniesienie korzyści organizacjom, które:

 • pragną wykazać swój odpowiedzialny stosunek oraz stanowisko wobec troski o środowisko naturalne,
 • wykazują gotowość do wprowadzenia zmian pozwalających na minimalizację ich oddziaływania na przyrodę.

Tak naprawdę wdrożenie ISO 14001 zalecane jest więc zarówno niewielkim podmiotom, jak rozbudowanym, międzynarodowym korporacjom. Dostosowanie polityki działania do wymogów tej normy ma wpływ nie tylko na zwiększenie skuteczności ochrony środowiska oraz zminimalizowanie wpływu przedsiębiorstwa na dany ekosystem. Wdrożenie standardów środowiskowych ma także znaczenie wizerunkowe – z takich zmian oraz norm korzystają firmy odpowiedzialne, rozwijające się w dialogu z założeniami zrównoważonego rozwoju. Postawa ta jest doceniania przez coraz szersze grono konsumentów i kontrahentów na całym świecie.

Zakres normy ISO 14001

Pomimo tego, że ISO 14001 obejmuje przede wszystkim bardzo ogólne, uniwersalne kryteria strategii zarządzania, to jednak nie brakuje jej konkretnych wymogów.

Kryteria normy precyzyjnie określają m.in.:

 • konieczność dokumentowania działań związanych z wdrożeniem nowych standardów oraz ich realizacją;
 • obowiązek prowadzenia dokumentacji w ramach Polityki Środowiskowej;
 • potrzebę przeprowadzenia audytu wstępnego, na podstawie którego wyznaczone zostają obszary wymagające modyfikacji;
 • strategie wdrażania i funkcjonowania normy.

Pomożemy ci wprowadzić zmiany krok po kroku

Jedynie zaplanowane, przemyślane działanie może spowodować, że wdrożenie normy ISO 14001 przebiegnie gładko zarówno dla pracowników, jak i kierownictwa firmy. Nasi konsultanci podejmą krok po kroku działania mające na celu gładkie, a zarazem skuteczne wprowadzenie zmian. Należą do nich:

 1. Ocena organizacji – jej warunków geograficznych, kulturalnych i społecznych, funkcjonowania w branży itp. Bierzemy pod uwagę również rodzaj działalności i wielkość firmy.
 2. Przygotowanie merytoryczne kadry do realizowania celów, w postaci zaznajomienia ze standardami i procedurami normy czy sposobach na zapobieganie zanieczyszczeniom.
 3. Stopniowe wdrażanie zmian po dostosowaniu ich do funkcjonowania danej organizacji.
 4. Bieżąca kontrola i monitorowanie powodzenia projektu i korygowanie niedoskonałości.
 5. Przeprowadzanie dla personelu organizacji szkoleń i kursów pomagających zapoznać się z nowymi standardami i korzyściami z nich wypływającymi.

Co zyska organizacja wprowadzając normę ISO 14001?

Celem wprowadzenia normy ISO 14001 jest oczywiście zwiększenie troski o środowisko naturalne i pro ekologiczna postawa. Jednak jej wdrożenie przyniesie organizacji również doraźne korzyści – zarówno o charakterze materialnym, jak i związanym pozycją na rynku. Można zaliczyć do nich:

 • poprawa konkurencyjności firmy, korzystny wpływ na jej wizerunek i sposób odbierania zarówno przez klientów, inwestorów, jak i wspólników (działanie zgodnie z normą ISO 14001 jest obecnie uznawane za standard w renomowanych branżach);
 • możliwość startowania w różnych programach, ukierunkowanych na ochronę środowiska (pozwala to na skorzystanie z licznych dofinansowań unijnych);
 • usystematyzowanie stanu formalno-prawnego firmy;
 • możliwość szybszego oraz łatwiejszego uzyskania pozwoleń (np. na rozbudowę);
 • znacząca redukcja wytwarzanych odpadów (oraz zanieczyszczeń) – wiążą się z tym także mniejsze koszty redukcji i usuwania odpadów;
 • znacznie lepsze, oparte na wzajemnym zaufaniu, stosunki organizacji ze społecznością lokalną oraz jej władzami.

Dla Państwa wygody program do dokumentowania systemu zarządzania jakością – Certus uzupełniony został o wymagane normą ISO 14001 elementy.

 

 

wyślij wiadomość
Jeżeli chcesz się z nami skontaktować wyślij do nas wiadomość. Postaramy się odpowiedzieć na nią jak najszybciej.

Send a Comment