W czasach rosnących wymagań klienta dotyczących produkowanych wyrobów i oferowanych usług, zarządzający firmami nie zadają pytania: czy wdrażać ISO (systemy zarządzania wg norm ISO), lecz pytają: które normy, ile czasu to zajmie, jakie będzie obciążenie dla przedsiębiorstwa oraz ile to będzie kosztowało.

Często podstawowym kryterium przy podejmowaniu decyzji jest koszt wdrożenia i certyfikacji. Sposobem na obniżenie kosztów wdrożenia ISO dwóch lub więcej standardów może być wdrożenie zintegrowane, w skład którego mogą wchodzić:

Schemat wdrożenia poszczególnych systemów jest podobny, dlatego można zaoszczędzić na etapach szkoleniowych, pracy w grupach czy audytowaniu. Szacuje się, że koszt wdrożenia kolejnych systemów metodą zintegrowaną stanowi 30% kosztów wdrażania każdego systemu oddzielnie.

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania z sukcesem przeprowadzili m.in.:

 

Wdrożenia grupowe

Metoda grupowego wdrożenia systemów zarządzania polega na jednoczesnym uruchomieniu projektów w kilku przedsiębiorstwach funkcjonujących jako holding, w grupie przedsiębiorstw działających na zasadzie sieci lub w grupie poddostawców kooperujących z producentem wyrobów firmowych.

Istotą metody jest wyodrębnienie z projektu etapów, które mogą być realizowane wspólnie, dzięki czemu ich koszt jednostkowy jest znacznie niższy niż koszt „indywidualny”. W taki sposób można przeprowadzić wszystkie szkolenia oraz około 50% konsultacji. Jedynie niektóre etapy lub ich części, ze względów metodologicznych lub zachowania poufności, prowadzone są w przedsiębiorstwach indywidualnie.

Etapy projektu przebiegają równolegle we wszystkich przedsiębiorstwach w grupie, tym bardziej, iż przeplatają się ze wspólnymi etapami szkoleniowymi, dlatego przedsiębiorstwa deklarują wspólny czas wdrożenia. Na jego podstawie tworzony jest harmonogram pozwalający monitorować przebieg prac w poszczególnych organizacjach. Takie podejście działa jako motywator w grupie, mobilizujący do wykonywania prac zgodnie z harmonogramem. Podobieństwo branż (zarówno w czasie kontaktów w trakcie szkoleń jak i wspólnych konsultacji), stymuluje wymianę doświadczeń, koncepcji i rozwiązań bardzo pomocną na etapie opracowywania systemu.

Stopień obniżenia kosztów zależy od liczby przedsiębiorstw biorących udział w projekcie i dla przykładowego wdrożenia grupowego w trzech przedsiębiorstwach może obniżyć koszty nawet o 35 – 45% w stosunku do kosztu wdrożenia indywidualnego.

Zachęcamy Państwa do zastosowania tej metody po przeprowadzeniu udanych wdrożeń systemów zarządzania wg norm ISO w poniższych przedsiębiorstwach:

  • Grupa PKP: PKP S.A., PKP Energetyka, PKP Intercity, PKP LHS, PKP SKM, TK Telekom
  • 56 stacji dealerskich Toyota Motor Poland
  • GAMBRO Healthcare Poland Sp. z o.o. oraz GAMBRO Poland Sp. z o.o.
  • Indopol Ex-im Sp. z o.o. oraz Pias-Kan Sp. z o.o.
  • pięciu Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli,
  • przedsiębiorstwie gospodarki odpadami komunalnymi w dziesięciu lokalizacjach w całym kraju,
  • dwóch zakładach opieki zdrowotnej.
  • wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością, ochroną środowiska, bhp oraz bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie zajmującym się profesjonalnym niszczeniem dokumentów w trzech lokalizacjach w całym kraju.
  • i innych

Przykładem projektu przeprowadzonego przez Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum, łączącym obydwie z powyższych metod jest wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w Toyota Motor Poland Sp. z o.o. certyfikowane wdrożenie dwóch norm ISO 9001 i ISO 14001 w 58 organizacjach – dealerów Toyoty w całym kraju. Projekt zrealizowany został przez konsultantów CDZ MERITUM w ciąg jednego roku wdrożenia!

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami zapraszamy do wysłania zapytania. Pomożemy Państwu optymalnie zaprojektować proces wdrożenia systemu zarządzania oferując:

Dzięki tym produktom możecie Państwo znacznie obniżyć koszty wdrożenia.