Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie metodyki i wdrożenia analizy ryzyka zgodnie z normami ISO 27005 i ISO 31000. Podczas szkolenia udzielona zostanie odpowiedź na pytania: co należy wziąć pod uwagę w trakcie przeprowadzania szacowania ryzyka, kto powinien brać w tym procesie udział, jaką przyjąć metodykę?

Ramowy program szkolenia:

 1. Co to jest ryzyko?
 2. Rodzaje ryzyka i obszary występowania.
 3. Struktura zarządzania ryzykiem.
 4. Role i odpowiedzialności.
 5. Proces zarządzania ryzykiem.
 6. Metodyka analizy ryzyka.
 7. Ustalenie kontekstu.
 8. Zasady identyfikacji aktywów.
 9. Określenie zagrożeń.
 10. Wskazanie podatności.
 11. Zabezpieczenia.
 12. Sposoby oceny ryzyka.
 13. Przeprowadzenie analizy ryzyka.
 14. Identyfikacja składowych ryzyka.
 15. Ocena ryzyka.
 16. Zagrożenia i błędy związane z identyfikacją i oceną ryzyka.
 17. Plany postępowania z ryzykiem.
 18. Plany ciągłości działania.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za procesy identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w organizacjach.

Certyfikaty

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia.

Cena: 350,00 zł + 23% VAT