Opis szkolenia

Szkolenie praktyczne, przeznaczone dla auditorów wewnętrznych oraz pełnomocników systemów zarządzania, którzy przeprowadzają audity wewnętrzne, dostawców lub zewnętrzne. Warsztaty koncentrują się na elementach zarządzania programem auditów. Podczas ćwiczeń uczestnicy szkolenia m.in. wcielają się w rolę auditorów wewnętrznych przygotowują dokumentację auditową, przeprowadzają audit wewnętrzny i dokumentują go – wszystko zgodnie z wytycznymi do auditowania zawartymi w normie PN-EN ISO 19011. Szkolenie prowadzą konsultanci posiadający wieloletnią praktykę oraz wszechstronną wiedzę w zakresie szkoleń i wdrażania systemów zarządzania w różnych branżach. Duża aktywność uczestników podczas licznych ćwiczeń pozwala na wymianę doświadczeń i dzielenie się wiedzą nie tylko trenera z uczestnikami ale też  uczestników warsztatów między sobą.

Adresaci szkolenia:

Auditorzy wewnętrzni, pełnomocnicy i osoby zarządzające auditami w organizacji.

Cele warsztatu:

 • poznanie wytycznych dotyczących auditowania systemów zarządzania
 • udokumentowanie procesu zarządzania auditami
 • praktyczne przeprowadzenie auditu zgodnego z wytycznymi PN-EN ISO 19011
 • przełożenie analizy ryzyka na potrzeby planowania i zarządzania auditami.

Program szkolenia:

 1. Ustalanie celów programu auditów, zakresów, kryteria auditu.
 2. Programy i plany auditów.
 3. Szacowanie ryzyka w zarządzaniu auditami.
 4. Wdrażanie programów auditów.
 5. Przeprowadzanie auditów – wybór metod i technik postępowania podczas zbierania informacji.
 6. Raportowanie i prowadzenie zapisów.
 7. Dobór i ocena auditora, zasady rzetelności, postawy i zachowania, komunikacja auditora z audytowanym.
 8. Praktyczne przeprowadzenie auditów, omówienie wyników.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami,
 • e-book „Krótko o komunikacji interpersonalnej podczas auditu wewnętrznego. Poradnik dla auditorów wewnętrznych.”
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
 • obiad, przerwę kawową.

Czas trwania:

1 dzień w godz. 9.30 – 16.00

program szkolenia >>

Cena: 600 zł + 23% VAT

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, pobierz formularz zgłoszeniowy lub zarezerwuj miejsce na szkoleniu poprzez formularz on-line:

[cforms name=”Warsztaty z normy PN-EN ISO 19011″]