Szkolenie dedykowane dla pracowników ZOZ

Jakość w służbie zdrowia to ten rodzaj opieki, w której maksymalizuje się mierzalne dobro pacjenta, biorąc pod uwagę równowagę oczekiwanych korzyści i strat towarzyszących procesowi opieki we wszystkich jego elementach. Wdrożenie w ZOZ (Zakładach Opieki Zdrowotnej) systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2008 umożliwia uniknięcie błędów organizacyjnych oraz błędów obiegu informacji. Przykładowe błędy organizacyjne, którym […]

read more

Zarządzanie ryzykiem wg ISO 31000

Wszystkie organizacje zarządzają ryzykiem. Próbują przewidzieć przeszłość i podjąć takie działania, których efekt będzie najkorzystniejszy dla organizacji. Zarządzać ryzykiem można doraźnie, od przypadku do przypadku, ale w takiej sytuacji trochę trudno mówić o prawdziwym zarządzaniu ryzykiem, raczej o identyfikacji ryzyka. Co to znaczy zarządzanie ryzykiem? Czytaj więcej >>>

read more

Pierwsze ISO 20000-1:2011 w Polsce!

Mamy przyjemność poinformować o pomyślnym zakończeniu wdrożenia i akredytowanej certyfikacji pierwszego w Polsce wdrożenia systemu zarządzania usługami wg ISO 20000-1:2011 w firmie Softman SA – znanego producenta oprogramowania dla biznesu. Konsultanci Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum pomagali we wdrożeniu i integracji systemu zarządzania usługami wg ISO 20000-1:2011, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2005 oraz istniejącego […]

read more

Zarządzanie ryzykiem wg ISO 27005:2008

Zarządzanie i kontrola ryzyka jest dzisiaj najdonioślejszym tematem w świecie biznesu”. Robin Kendall „Zarządzanie Ryzykiem dla Menadżerów”. Ideą zarządzania ryzykiem jest próba oceny zdarzeń z przyszłości na podstawie: danych historycznych prób przewidywania przyszłości oraz podjęcie działań mających na celu przygotowanie się do tych zdarzeń. Wyniki szacowania ryzyka stanowią uzasadnienie dla podjęcia lub zaniechania działań wpływających na […]

read more

Kilka słów o ISO 20000-1 Zarządzanie usługami IT

Kolejny ze zdobywających popularność standardów ISO to ISO 20000-1 Zarządzanie usługami IT. Zawiera on wymagania, jakie powinien spełnić dostawca usług IT w celu dostarczenia usług o jakości akceptowalnej przez swoich klientów. Norma zawiera szereg wymagań dotyczących świadczenia usług IT, które muszą zostać spełnione, żeby potwierdzić zgodność ze standardem. Wymagania normy dotyczą m.in. następujących kwestii: zarządzanie poziomem usługi […]

read more
Showing all 5 results