Analiza ryzyka – strata czasu czy szansa?

Nowoczesne systemy zarządzania podejmują próbę przewidywania przyszłości. Kiedyś wróżono z fusów teraz zarządzamy ryzykiem. Czy obie metody rzeczywiście się od siebie różnią, czy raczej są tak samo skuteczne? Każdy zarządza ryzykiem Analiza ryzyka, szacowanie ryzyka czy też wreszcie zarządzanie ryzykiem stały się tematami bardzo „modnymi” w biznesie. Jeszcze nie tak dawno pojęcie ryzyka pojawiało się […]

read more

Komunikacja podczas audytu. Miękkie aspekty audytu wewnętrznego

Zapraszamy na nowe szkolenie pt.:„Komunikacja podczas audytu. Miękkie aspekty audytu wewnętrznego” Najbliższy termin szkolenia 14-15.01.2013r. Warszawa Szkolenie przeprowadzane jest w formie warsztatowym interaktywnym. Koncentruje się ono na doskonaleniu praktycznych umiejętności, przy wykorzystaniu takich metod jak: praca grupowa, mini wykłady, dyskusje moderowane, ćwiczenia w podgrupach, parach, ćwiczenia indywidualne, symulacje rozmów z audytowanym case study. Wykłady ograniczamy […]

read more

Trudne audyty

Czy audytorzy wewnętrzni zawsze wiedzą, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? Jak wyglądają audyty przeprowadzane po raz piąty przez tego samego audytora, u tej samej osoby? Sposób przeprowadzania audytów wewnętrznych możemy podzielić na dwie grupy. Na podział ten ma wpływ to, jak traktowany jest system zarządzania przez kierownictwo organizacji. Są firmy, w których uważany jest […]

read more

Opowieść o pewnym audicie

Ostatnio miałam okazję obserwować chyba najbardziej „naładowany emocjami” audit ze wszystkich, w jakich do tej pory uczestniczyłam. Z punktu widzenia omawianych poniżej zagadnień nie ma znaczenia, czy był to audit zewnętrzny czy wewnętrzny, ani jaki rodzaj działalności jest realizowany w auditowanej organizacji. Audit rozpoczął się tak jak powinien – zaplanowanego dnia o ustalonej wcześniej godzinie. Podczas […]

read more

Wewnętrzny System Kontroli (WSK)

Łączy je to, iż wymienione kamera jak i układ zraszania, jako produkty zostały umieszczone w załączniku do Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw, i są tam zakwalifikowane jako […]

read more
Showing all 5 results