Już jest nowy poradnik z zakresu „Ochrony Danych osobowych”

Oferowany poradnik: omawia sposób, w jaki należy przygotować dokumentację wymaganą Ustawą o ochronie danych osobowych, co powinna zawierać, wyjaśnia kogo dotyczy, kto i jakie powinien posiadać uprawnienia i odpowiedzialności, jak wdrożyć politykę, zawiera przykłady dokumentów: polityki bezpieczeństwa informacji, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, powiązanych procedur, wzory stosowanych formularzy. Zadaniem autorów Poradnika nie było szczegółowe tłumaczenie każdego […]

read more

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH czy mnie to dotyczy?

Wszystkie zbiory danych osobowych klientów powinny zostać zidentyfikowane i objęte nadzorem i ochroną. Oddzielnym zagadnieniem jest to, czy zbiór powinien być zgłoszony do GIODO – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zapisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku dotyczą każdej organizacji, która zatrudnia pracowników i/lub przetwarza dane osobowe klientów. Zgodnie z […]

read more
Showing all 2 results