Od audytora wewnętrznego do wiodącego

Audytor wiodący, audytor wewnętrzny Ocena, sprawdzanie, weryfikowanie to powszechnie znana rola audytora wewnętrznego lub zewnętrznego. Każdy wdrożony system zarządzania  zawiera wymóg przeprowadzania audytów. Kto powinien realizować te zadania? Gdzie zdobyć odpowiednią wiedzę? Czy można powiedzieć, że audytor ma potężną władzę? Wielu pracowników uzna, że zdecydowanie tak. Wprawdzie próbuje się sprowadzać rolę audytora jedynie do oceny […]

read more

Komunikacja podczas audytu. Miękkie aspekty audytu wewnętrznego

Zapraszamy na nowe szkolenie pt.:„Komunikacja podczas audytu. Miękkie aspekty audytu wewnętrznego” Najbliższy termin szkolenia 14-15.01.2013r. Warszawa Szkolenie przeprowadzane jest w formie warsztatowym interaktywnym. Koncentruje się ono na doskonaleniu praktycznych umiejętności, przy wykorzystaniu takich metod jak: praca grupowa, mini wykłady, dyskusje moderowane, ćwiczenia w podgrupach, parach, ćwiczenia indywidualne, symulacje rozmów z audytowanym case study. Wykłady ograniczamy […]

read more

Relacja z pierwszych warsztatów z cyklu „Trudne Audyty”

W dniach 21-21.05.2012 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbył się pierwszy z planowanego cyklu Warsztat – „Trudne Audyty”. Spotkanie owocowało wymianą doświadczeń, pogłębieniem wiedzy i umiejętności dotyczących procesu audytu. Moduły omawiane na Warsztatach dotyczyły: metodyki ocen ryzyka w procesie dla potrzeb audytu wewnętrznego, zapoznanie uczestników z zasadami i metodami badania oczekiwań i satysfakcji klientów, problemów […]

read more

Audytor wiodący wg ISO 27001 z akredytacją IRCA

Efektywny audit jest jedyną możliwością sprawdzenia, czy przedsięwzięte środki, mające na celu ochronę Twojej organizacji i Twoich klientów, są właściwie zarządzane i czy osiągane zostają pożądane rezultaty. Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu „Audytor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001”. Dzięki szkoleniu zdobywasz niezbędne umiejętności, uprawnienia poświadczone certyfikatem zgodnym z […]

read more

Wszystko zależy od pełnomocnika

Czy organizacja musi mieć ISO? Oczywiście nie. Jeżeli jednak już się decyduje na wdrożenie systemu zarządzania jakością powinna to zrobić rozsądnie. Kto powinien pilnować „zdrowego rozsądku” podczas wdrażania a później utrzymywania systemu? Oczywiście pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością. Pomimo zaangażowania licznych pracowników organizacji (w tym Prezesów) to pełnomocnik podczas wdrażania systemu, obok innych dotychczasowych obowiązków: pilnuje harmonogramu […]

read more
Showing all 5 results