Relacja z pierwszych warsztatów z cyklu „Trudne Audyty”

W dniach 21-21.05.2012 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbył się pierwszy z planowanego cyklu Warsztat – „Trudne Audyty”. Spotkanie owocowało wymianą doświadczeń, pogłębieniem wiedzy i umiejętności dotyczących procesu audytu. Moduły omawiane na Warsztatach dotyczyły: metodyki ocen ryzyka w procesie dla potrzeb audytu wewnętrznego, zapoznanie uczestników z zasadami i metodami badania oczekiwań i satysfakcji klientów, problemów […]

read more
Pokaż pojedynczy wynik