Potrzeba szkoleniowa

Jest wynikiem istnienia lub podejrzenia istnienia w organizacji problemu. Może być wynikiem rozwoju i podjęcia decyzji wprowadzenia zmian – nowych zadań, obniżeniem wartości stosowanych wskaźników, spadkiem wydajności pracowników lub wzrostem ilości pojawiających się błędów. Osoby będące źródłem informacji to wyższa kadra kierownicza, menedżerowie liniowi lub menedżerowie ds. szkoleń. Stosowane metody pracy w tym etapie to: […]

read more
Pokaż pojedynczy wynik