Już jest nowy poradnik z zakresu “Ochrony Danych osobowych”

Oferowany poradnik: omawia sposób, w jaki należy przygotować dokumentację wymaganą Ustawą o ochronie danych osobowych, co powinna zawierać, wyjaśnia kogo dotyczy, kto i jakie powinien posiadać uprawnienia i odpowiedzialności, jak wdrożyć politykę, zawiera przykłady dokumentów: polityki bezpieczeństwa informacji, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, powiązanych procedur, wzory stosowanych formularzy. Zadaniem autorów Poradnika nie było szczegółowe tłumaczenie każdego […]

read more
Pokaż pojedynczy wynik