Już jest nowy poradnik z zakresu „Ochrony Danych osobowych”

Oferowany poradnik: omawia sposób, w jaki należy przygotować dokumentację wymaganą Ustawą o ochronie danych osobowych, co powinna zawierać, wyjaśnia kogo dotyczy, kto i jakie powinien posiadać uprawnienia i odpowiedzialności, jak wdrożyć politykę, zawiera przykłady dokumentów: polityki bezpieczeństwa informacji, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, powiązanych procedur, wzory stosowanych formularzy. Zadaniem autorów Poradnika nie było szczegółowe tłumaczenie każdego […]

read more

Nowe szkolenie e-Pełnomocnik PN-EN ISO 14001

W naszej ofercie mogą już Państwo znaleźć szkolenie e-learningowe z zakresu „Pełnomocnik ISO 14001”. Szkolenie e-learningowe skierowane jest do osób chcących uzyskać kwalifikacje Pełnomocnika ISO 14001. Kurs obejmuje m.in.: omówienie wymagań normy, obowiązki i zadania pełnomocnika, przykładowe procedury. Atuty e-learningu to: ułatwienie dostępu wszystkich pracowników organizacji do wiedzy, nieszablonowy i ciekawy sposób uczenia się, łatwy […]

read more

Masz problem z danymi osobowymi?

Kilka przykładów kiedy Musisz zgłosić do rejestracji zbiór danych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych: Zbiór danych osób zamawiających usługę newsletter, Jeżeli prowadzisz sklep internetowy, W przypadku posiadania wszelkich formularzy kontaktowych (np. zapytania), Jeżeli posiadasz forum, na którym użytkownicy się rejestrują, Gromadzisz dane osób poszukujących pracy w celu ich udostępnienia innym, ewentualnym pracodawcom. (np. pośrednictwo pracy), […]

read more

E-learning– nowość w ofercie CDZ Meritum

E-learning (e-nauczanie)bywa także nazywany kształceniem na odległość lub szkoleniem elektronicznym, jest nową metodą nauczania i prowadzenia szkoleń, umożliwiającą naukę w dowolnym: miejscu, czasie, tempie. Atuty e-learningu to: ułatwienie dostępu wszystkich pracowników organizacji do wiedzy, nieszablonowy i ciekawy sposób uczenia się, łatwy i szybki dostęp, bieżąca weryfikacja nabywanej wiedzy, bardzo niskie w stosunku do tradycyjnych koszty […]

read more

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH czy mnie to dotyczy?

Wszystkie zbiory danych osobowych klientów powinny zostać zidentyfikowane i objęte nadzorem i ochroną. Oddzielnym zagadnieniem jest to, czy zbiór powinien być zgłoszony do GIODO – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zapisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku dotyczą każdej organizacji, która zatrudnia pracowników i/lub przetwarza dane osobowe klientów. Zgodnie z […]

read more
Showing all 5 results