Inne oblicze narzędzi jakości – narzędzia wspomagające komunikację wewnętrzną

Dzisiaj już nie wypada nie wiedzieć, czym w rzeczywistości jest komunikacja wewnętrzna w organizacji. Ale czy wiedza teoretyczna idzie w parze z praktyką? Właściwe zrozumienie zagadnienia komunikacji wewnętrznej leży u podstaw właściwego jej prowadzenia, optymalnego wykorzystania i czerpania z niej maksimum korzyści. W tym artykule chciałam przyjrzeć się tylko wybranemu fragmentowi z życia organizacji, tzw. […]

read more
Pokaż pojedynczy wynik