Komunikacja podczas audytu. Miękkie aspekty audytu wewnętrznego

Zapraszamy na nowe szkolenie pt.:„Komunikacja podczas audytu. Miękkie aspekty audytu wewnętrznego” Najbliższy termin szkolenia 14-15.01.2013r. Warszawa Szkolenie przeprowadzane jest w formie warsztatowym interaktywnym. Koncentruje się ono na doskonaleniu praktycznych umiejętności, przy wykorzystaniu takich metod jak: praca grupowa, mini wykłady, dyskusje moderowane, ćwiczenia w podgrupach, parach, ćwiczenia indywidualne, symulacje rozmów z audytowanym case study. Wykłady ograniczamy […]

read more
Pokaż pojedynczy wynik