Nowy poradnik dla Pełnomocników

W poradniku zostały zebrane i uporządkowane wszystkie zadania, które łączą się z wykonywaniem tej funkcji. W prosty sposób omówione zostały etapy pracy, która ma doprowadzić do uzyskania przez organizację certyfikatu. Wskazujemy co pełnomocnik robi sam, a które prace nadzoruje i koordynuje, w co powinien włączyć pracowników organizacji. W poradniku zawarliśmy wzory wszystkich procedur systemowych (wraz […]

read more

Inne oblicze narzędzi jakości – narzędzia wspomagające komunikację wewnętrzną

Dzisiaj już nie wypada nie wiedzieć, czym w rzeczywistości jest komunikacja wewnętrzna w organizacji. Ale czy wiedza teoretyczna idzie w parze z praktyką? Właściwe zrozumienie zagadnienia komunikacji wewnętrznej leży u podstaw właściwego jej prowadzenia, optymalnego wykorzystania i czerpania z niej maksimum korzyści. W tym artykule chciałam przyjrzeć się tylko wybranemu fragmentowi z życia organizacji, tzw. […]

read more
Showing all 2 results