Co w chwili obecnej, w XXI wieku, oznacza sformułowanie „dokumentacja papierowa”?

Bardzo często mianem tym określa się dokumenty przygotowane w popularnych edytorach tekstu a następnie wydrukowane na papierze. Dokumenty papierowe są podpisywane przez odpowiednie osoby i oto mamy dokumentację papierową. Ale przecież teksty źródłowe tych dokumentów są w postaci elektronicznej! Czy możemy więc powiedzieć, że mamy również „dokumentację elektroniczną”? Odpowiedź na to pytanie zależy od przyjętej […]

read more
Pokaż pojedynczy wynik