Audytor wiodący wg ISO 27001 z akredytacją IRCA

Efektywny audit jest jedyną możliwością sprawdzenia, czy przedsięwzięte środki, mające na celu ochronę Twojej organizacji i Twoich klientów, są właściwie zarządzane i czy osiągane zostają pożądane rezultaty. Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu „Audytor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001”. Dzięki szkoleniu zdobywasz niezbędne umiejętności, uprawnienia poświadczone certyfikatem zgodnym z […]

read more
Pokaż pojedynczy wynik