Audytor wiodący wg ISO 27001 z akredytacją IRCA

Efektywny audit jest jedyną możliwością sprawdzenia, czy przedsięwzięte środki, mające na celu ochronę Twojej organizacji i Twoich klientów, są właściwie zarządzane i czy osiągane zostają pożądane rezultaty. Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu „Audytor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001”. Dzięki szkoleniu zdobywasz niezbędne umiejętności, uprawnienia poświadczone certyfikatem zgodnym z […]

read more

E-learning– nowość w ofercie CDZ Meritum

E-learning (e-nauczanie)bywa także nazywany kształceniem na odległość lub szkoleniem elektronicznym, jest nową metodą nauczania i prowadzenia szkoleń, umożliwiającą naukę w dowolnym: miejscu, czasie, tempie. Atuty e-learningu to: ułatwienie dostępu wszystkich pracowników organizacji do wiedzy, nieszablonowy i ciekawy sposób uczenia się, łatwy i szybki dostęp, bieżąca weryfikacja nabywanej wiedzy, bardzo niskie w stosunku do tradycyjnych koszty […]

read more
Showing all 2 results