Norma SA 8000 – Wymagania

Norma SA 8000 swoimi wymaganiami obejmuje następujące obszary działania organizacji: 1) Praca wykonywana przez dzieci 2) Praca przymusowa 3) Bezpieczeństwo i higiena pracy 4) Swoboda zrzeszania się i prawo do zawierania umów zbiorowych 5) Dyskryminacja 6) Działania dyscyplinarne 7) Godziny pracy 8) Wynagrodzenie 9) Systemy zarządzania, w tym polityka w zakresie odpowiedzialności społecznej. Wymienione wymagania […]

read more

Norma SA 8000 – odpowiedzialność społeczna

Na rynkach światowych, w tym zwłaszcza na rynku Unii Europejskiej coraz bardziej znaczącym wyróżnikiem pozycji organizacji staje się jej etyka działania, odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji. Te elementy są coraz bardziej dostrzegane przez kierownictwa organizacji i stają się podstawowymi narzędziami zarządzania, będąc, może nie tyle przeciwstawieniem, ile wypełnieniem luki, jaka była charakterystyczna dla dotychczasowego „technicznego” […]

read more
Showing all 2 results