Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przegląd wymagań normy PN ISO/IEC 27001:2014 oraz nabycie umiejętności praktycznej oceny zgodności lub identyfikowania niezgodności podczas audytów.

Podczas szkolenia uczestnicy podczas warsztatów na podstawie przedstawionych sytuacji audytowych będą oceniali zgodność z wymaganiami normy oraz ćwiczyli zapis ustaleń z audytów.

Ramowy program szkolenia:

  1. Krótkie wprowadzenie bo bezpieczeństwa informacji
  2. Przegląd wymagań normy, w tym zabezpieczeń z Załącznika A.
  3. Warsztaty case studies:
    1. Historia pewnego audytu: 9 scenek audytowych
    2. Identyfikacja niezgodności: 17 opisów sytuacji audytowych
  4. Zapis niezgodności

Dobór ćwiczeń oraz warsztatów uzależniony jest od potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia. Nie wszystkie ćwiczenia oraz warsztaty mogą być zrealizowane podczas szkolenia.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie adresowane jest do doświadczonych i praktykujących audytorów wewnętrznych w organizacjach.

Certyfikaty

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia.

Cena: 600,00 zł + 23% VAT