AKREDYTACJA:

Szkolenie posiada akredytację IRCA (Międzynarodowy Rejestr Certyfikowanych Audytorów).

CEL:

  • ocena zagrożeń bezpieczeństwa i stopnia narażenia na nie,
  • wybór sposobów oceny bezpieczeństwa,
  • audytowanie systemów zgodnie z ISO/IEC 27001,
  • techniki audytowania ISO/IEC 27001,
  • raportowanie wyników audytu.

MIEJSCE SZKOLENIA

ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

CZAS TRWANIA

Szkolenie trwa 5 dni

CENA:

3290 zł + 23% VAT/ osoba Cena obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch, nie obejmuje zakwaterowania i dojazdu

Tylko u nas otrzymasz dodatkowo bezpłatny kurs e-learningowy: e-Audytor Wewnętrzny ISO 27001, który ułatwia zdanie egzaminu końcowego!

CERTYFIKATY:

  • Audytora Wiodącego ISO/IEC 27001:2013, wystawione przez jednostkę certyfikującą.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, pobierz formularz zgłoszeniowy lub zarezerwuj miejsce na szkoleniu poprzez formularz on-line: