Szkolenie dla Audytorów Wiodących IRCA ISO 27001

Dla osób które zgłosiły się na szkolenie i chcą sobie przypomnieć wiedzę z zakresu normy ISO 9001 oferujemy w ramach ceny szkolenie e-learningowe: e-Auditor wewnętrzny ISO 9001:2008 lub Wymagania normy ISO 9001:2008.

Cena promocyjna 1700 zł + 23% VAT tylko do końca marca!

 

O szkoleniu

  • Na kursie uczestnicy ćwiczą i doskonalą swoje umiejętności analitycznego myślenia.
  • Prezentowane są informacje dotyczące podejścia, zasad i strategii audytorów zewnętrznych, które są pomocne w przygotowaniu się do audytu certyfikującego
  • Kurs jest uznawany w Polsce i na całym świecie. Audytorzy, którzy zdobędą certyfikat audytora wiodącego będą spełniać wymagania szkoleniowe stawiane przez jednostki akredytujące personel (IRCA – International Register of Certified Auditors)

 

 

 

Szkolenie trwa 5 dni. Szkolenie posiada akredytację IRCA (akredytacja IRCA A17070). Certyfikaty wystawia jednostka certyfikująca BSI Group Polska.