Promocja:

Szkolenie e-learningowe: e-Auditor wewnętrzny ISO 9001:2008 lub Wymagania normy ISO 9001:2008 w cenie.

Szkolenie posiada akredytację IRCA A17070 (Międzynarodowy Rejestr Certyfikowanych Auditorów).

Cel:

 • Przypomnienie zagadnień jakości; normy ISO 9001 i ISO 19011,
 • Planowanie auditu,
 • Ocena działań korygujących,
 • Działania poauditowe.
 • Zapisywanie niezgodności,
 • Przygotowanie raportu z auditu,

Uczestnicy:

 • Pełnomocnicy systemów zarządzania jakością,
 • Auditorzy wewnętrzni,
 • Auditorzy zewnętrzni,
 • Konsultanci, którzy pomagają we wdrażaniu systemów zarządzania jakością w organizacjach,
 • Osoby chcące inwestować w swój rozwój oraz współpracować z jednostkami certyfikującym.
Cena: 1 700 zł + 23%

Miejsce:

BSI Group Polska
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

Termin:

11-15 luty 2013r.

Szkolenie trwa 5 dni.

Certyfikaty:

wystawia jednostka certyfikująca BSI Group Polska.