Dla nas najistotniejsza jest samodzielność. Mamy pełną świadomość tego, iż dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz śledzeniu bieżących zmian w zakresie standaryzacji systemów i procesów zarządzania, jesteśmy w stanie przekazać naszym Klientom takie rozwiązania i narzędzia działania, które pozwolą im w pełni się usamodzielnić.
Jedną z naszych licznych propozycji jest szkolenie pozwalające na przygotowanie Pełnomocnika/Audytora Wewnętrznego ISO. Jest to osoba o określonych kompetencjach, doskonale wprowadzona w zakres tematyczny swoich obowiązków oraz umiejętnie śledząca sposób realizacji założeń przyjętych norm. Jej wsparcie okaże się niezbędne zarówno w trakcie certyfikowania, jak również po jego zakończeniu.Mając na uwadze różnorodność organizacji współpracujących z naszą firmą uwzględniliśmy taki program szkolenia Pełnomocników/Audytorów wewnętrznych ISO, który pozwoli nam przygotować kandydatów do samodzielnej pracy.
Każdy audytor wewnętrzny ISO jest przez nas przygotowywany pod kątem indywidualnych wymagań i potrzeb danej organizacji. Dlatego też na początku współpracy przeprowadzamy dokładną analizę i ocenę bieżącego systemu zarządzania. W ten sposób udaje nam się rozpoznać zarówno słabe, jak i mocne strony. Warto także pamiętać, że wyłonienie spośród własnych pracowników takiego eksperta, który będzie czuwał nad prawidłową realizacja założeń międzynarodowych norm, pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów, które wiązałyby się z koniecznością podjęcia współpracy z ekspertem z zewnątrz.
Prowadzone przez nas szkolenia kończą się nadaniem certyfikatu potwierdzającego nie tylko uczestnictwo w kursie, ale również nowe kompetencje Pełnomocnika. Dbamy także o ciekawą (nastawioną na aktywizację uczestników) formę kursów. Zależy nam na tym, aby już na etapie szkoleń każdy uczestnik miał okazję wykorzystać nowo zdobytą wiedzę oraz odnaleźć się w praktycznym działaniu. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu przyswojenie nowych wiadomości i umiejętności stanie się nie tylko prostsze, ale i ciekawsze.

Opis szkolenia:

Uczestnicy szkolenia przygotowywani są do roli audytorów wewnętrznych i pełnomocników. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami i ćwiczeniami realizowanymi przez uczestników. Szkolenie prowadzą trenerzy posiadający wieloletnią praktykę we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach z różnych branż.

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na audytorów wewnętrznych,
 • Kandydaci na pełnomocników systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 27001:2013,
 • zapoznanie z procesem audytowania,
 • nauczenie przeprowadzania audytów wewnętrznych,
 • analiza ryzyka – metody i praktyczne porady,
 • omówienie zadań Pełnomocnika w zarządzaniu wdrożeniem i utrzymywaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • praktyczne przeprowadzenie przeglądu zarządzania i opracowanie raportu,
 • zasady wyboru jednostki certyfikującej.

Program szkolenia:

 1. Budowa Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO 27001:2013.
 2. Annex SL
 3. Omówienie wymagań normy – pkt. 4-10
  – Kontekst organizacji
  – Przywództwo
  – Planowanie
  – Wsparcie
  – Funkcjonowanie
  – Ocena skuteczności
  – Doskonalenie
 4. Ocena ryzyka, postępowanie z nim wg ISO 27005 (ISO 31000).
 5. Omówienia zabezpieczeń z Załącznika A (A5-A18).
 6. Warsztaty
 7. Pomiar skuteczności istniejących zabezpieczeń.
 8. Proces auditu wewnętrznego,
 9. Kwalifikacje i predyspozycje audytorów wewnętrznych,
 10. Przygotowanie do przeprowadzenia auditu,
 11. Układanie listy pytań.
 12. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki audytowe – z życia wzięte”.
 13. Przeprowadzenie auditów wewnętrznych – omówienie i wnioski.
 14. Egzamin dla audytorów wewnętrznych.
 15. Przedstawienie roli Pełnomocnika ds. SZBI, odpowiedzialności i zadań do realizacji.
 16. Proces doskonalenia,
 17. Działania korygujące i zapobiegawcze,
 18. Przegląd zarządzania,
 19. Rola pełnomocnika w doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 20. Omówienie sposobów oceny dokonywanej w trakcie auditu certyfikującego.
 21. Wybór jednostki certyfikującej.
 22. Poradnik – złe i dobre przykłady z wdrożeń systemu w organizacjach.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Certyfikat “Audytora wewnętrznego ISO 27001:2013”
 • Certyfikat “Pełnomocnika ISO 27001:2013”

Cena: 700,00 zł + 23% VAT/ osoba

[cforms name=”Audytor-Pełnomocnik ISO 27001″]