Jednym z podejmowanych przez nas działań jest organizacja i przeprowadzanie szkolenia ISO 27001. Warto jednak zadać sobie pytanie – czemu służyć na tego typu projekt oraz w jaki sposób wpływa on na codzienność organizacji?

Po pierwsze – proponowane przez nasz szkolenia ISO 27001 przeznaczone są dla tych podmiotów, które pragną usamodzielnić swoje działania w obrębie audytów wewnętrznych oraz kontroli sposobu realizowania norm. Z takiej formy doskonalenia zawodowego mogą skorzystać zarówno organizacje, które stają przez pierwszym etapem standaryzacji, jak i te, które pragną wykształcić w swoich strukturach wykwalifikowanych audytorów.

Po drugie – zakres tematyczny naszych kursów odpowiada założeniom normy określającej system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Oznacza to również, iż w bardzo efektywny sposób z przedstawionych w trakcie naszych spotkań z uczestnikami informacji skorzystać może zarówno sektor administracyjny, jak również przedsiębiorstwa handlowe.

Po trzecie – każde szkolenie ISO 27001 kończy się dla jego uczestników nadaniem certyfikatu audytora, czyli dokumentu potwierdzającego nowe uprawnienia oraz kompetencje pozwalające na sprawne i rzetelne przeprowadzanie oceny pod kątem realizacji założeń określonych standardów.

PROMOCJA:

Szkolenie + kurs e-learningowe „Ochrona danych osobowych″
teraz tylko 800 zł netto /osobę

W związku z obowiązkiem prowadzenia audytu wewnętrznego
w zakresie bezpieczeństwa informacji na podstawie
przepisów rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych
z dnia 12 kwietnia 2012 roku /Dz.U. Nr 0, poz. 526/
oferujemy Państwu udziału w szkoleniu:

„Audytor wewnętrzny

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ISO/IEC 27001″

SZKOLENIA DEDYKOWANE:

Specjalne ceny dla administracji publicznej!

UCZESTNICY:• audytorzy systemu bezpieczeństwa informacji,• konsultanci,• profesjonaliści z dziedziny technologii informatycznychCEL:

• omówienie wymagań standardów,

• audytowanie systemów zgodnie z wymaganiami norm,

• przedstawienie technik audytowania,

• praktyczne przeprowadzenie audytów w grupach,

• raportowanie wyników audytu.


CERTYFIKATY:

Audytora wewnętrznego ISO/IEC 27001

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższego formularza: