AKREDYTACJA:

Szkolenie posiada akredytację IRCA (Międzynarodowy Rejestr Certyfikowanych Audytorów).

CEL:

  • Planowanie auditu
  • Strategie dokumentowania systemu zarządzania jakością i Księgi Jakości
  • Zapisywanie niezgodności
  • Przygotowanie raportu z auditu

UCZESTNICY:

  • Pełnomocnicy systemów zarządzania jakością
  • Auditorzy wewnętrzni, zewnętrzni
  • Konsultanci, osoby chcące współpracować z jednostkami certyfikującymi

MIEJSCE SZKOLENIA

Saski Crescent
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

CZAS TRWANIA

Szkolenie trwa 5 dni

CENA:

3190 zł + 23% VAT/ osoba Cena obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch, nie obejmuje zakwaterowania i dojazdu

Tylko u nas otrzymasz dodatkowo bezpłatny kurs e-learningowy: e-Audytor Wewnętrzny ISO 9001>>, który ułatwia zdanie egzaminu końcowego!

CERTYFIKATY:

  • Audytora Wiodącego ISO 9001, wystawione przez jednostkę certyfikującą

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, pobierz formularz zgłoszeniowy lub zarezerwuj miejsce na szkoleniu poprzez formularz on-line: