Udostępnij ten produkt

Wymagania normy ISO/IEC 27001:2017

246.00

Opis produktu

Szkolenie skierowane jest do osób chcących poznać wymagania normy ISO/IEC 27001:2017 oraz zasady funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Materiał szkoleniowy został przygotowany tak, aby w sposób zrozumiały objaśnić poszczególne wymagania normy.
Proponujemy szkolenie e-learningowe zawierające:
– scenki z dialogami, zapisy realnych dyskusji, z udziałem: pełnomocnika, trenera, zarządu, kierownictwa organizacji, audytora wewnętrznego,
– praktyczne porady i prostą interpretację wymagań normy.

Moduły szkolenia obejmują zagadnienia:
– Wprowadzenie czyli historia i rodzina norm,
– Informacja i aktywa,
– Integralność, poufność, dostępność,
– Szczegółowe omówienie wymagań normy,
– Doskonalenie,
– Załącznik A.