Udostępnij ten produkt

Szkolenie Pełnomocnik ISO 9001

615.00

Opis produktu

Szkolenie skierowane jest do osób chcących uzyskać kwalifikacje pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością wg ISO 9001. Materiał szkoleniowy został przygotowany tak, aby maksymalnie pomóc osobie pełniącej funkcję pełnomocnika w przygotowaniu organizacji do certyfikacji i w utrzymywaniu systemu.

Chcesz poznać wymagania normy ISO 9001 i umieć je wdrożyć i utrzymywać w organizacji?

Proponujemy szkolenie e-learningowe zawierające:

– scenki z dialogami, zapisy realnych dyskusji, z udziałem: pełnomocnika, trenera, zarządu, kierownictwa organizacji, audytora wewnętrznego,

– charakterystykę funkcji i zadań pełnomocnika,
– praktyczne porady i prostą interpretację wymagań normy,
– przykłady stosowanych w systemie dokumentów: powołanie pełnomocnika, polityka jakości, kontekst, procedury: Audytowania, działań korygujących, postępowania z niezgodnościami, nadzór nad dokumentacją, raport z przeglądu zarządzania.

Moduły szkolenia:

Moduł I – Wprowadzenie (omówienie podstawowych funkcji i cech przydatnych w pracy pełnomocnika)
Moduł II – Powołanie i zadania pełnomocnika (omówienie etapów wdrożenie systemu zarzadzania jakością, opracowanie polityki jakości, identyfikacja procesów, opracowanie i nadzorowanie dokumentacji systemowej, omówienie procesu audytowania)
Moduł III – Certyfikacja systemu (omówienie procesu certyfikacji, dwóch faz audytu certyfikacyjnego)
Moduł IV – Wymagania normy ISO 9001 (szczegółowe omówienie wymań normy, stosowanych dokumentów, procedur)
Moduł V – Podsumowanie szkolenia.

Egzamin końcowy

 

Po ukończonym szkoleniu otrzymujesz certyfikat “Pełnomocnik ISO 9001”

 

Średni czas szkolenia: 3 – 4 godziny

Dostęp do szkolenia: 30 dni

Po szkoleniu istnieje możliwość konsultacji z trenerem

Kurs zdalny jest realizowany na platformie Moodle. Po wykupieniu szkolenia uczestnik dostaje indywidualny dostęp do platformy z udostępnionym kursem.