Udostępnij ten produkt

Wymagania normy ISO 45001

246.00

Opis produktu

Szkolenie e-learningowe jest dla osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy PN-ISO 45001.

Przekazane Państwu szkolenie e-learningowe skierowane jest do osób chcących wdrożyć lub dostosować już wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy do wymagań zaktualizowanej normy.
Norma ta zastępuje standard PN-N 18001. Od dnia opublikowania, czyli 12.03.2019 roku rozpoczął się okres dostosowawczy dla wdrożonych już systemów. Czas na dostosowanie do wymagań nowej normy upływa 12.03.2021 roku.

ISO 45001:2018 to standard, którego celem jest:
– opracowanie ram do zarządzania ryzykami i szansami dotyczącymi BHP,
– zapobieganie urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą pracowników,
– zapewnienie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy.
Zastosowanie powyższych elementów w zarządzaniu wpływa na poprawę efektów działania w zakresie BHP.

Przekazany Państwu materiał szkoleniowy zawiera:
– interpretację wymagań,
– scenki z dialogami zawierającymi zapisy realnych dyskusji,
– praktyczne porady.

Uwaga: Każde oferowane szkolenie e-learningowe możemy dostosować do Twojej organizacji. W tej sprawie wyślij pytanie do elearning@centrum-doskonalenia.pl.

Moduły szkolenia:

Moduł I – Wprowadzenie
– Cele i program szkolenia
– Trochę historii
– Norma ISO 45001
– Struktura normy
– Wprowadzenie
– Definicje
Podsumowanie modułu I

Moduł II Omówienie wymagań normy ISO 45001
Struktura normy
0.3 Wprowadzenie
4. Kontekst organizacji
– Kodeks pracy w rozdziale V
5.1 Przywództwo i zaangażowanie
5.2 Polityka BHP
5.3 Role, odpowiedzialnośc, uprawnienia
5.4 Konsultacje i współudział pracowników
6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans
6.2 Cele BHP i planowanie ich osiągnięcia
7.1 Zasoby
7.2 Wsparcie- kompetencje
7.3 Wsparcie- świadomość
7.4 Wsparcie- komunikacja
7.5 Wsparcie- udokumentowana informacja
8. Działania operacyjne
9.1 Ocena efektów działania- monitorowanie, pomiary, analiza, ocena
9.2 Ocena efektów działania- audit wewnętrzny
9.3 ocena efektów działania- przegląd zarządzania
10. Doskonalenie
– Incydenty
– Niezgodność
– Dokumentowanie
– Podsumowanie. Powiązanie pomiędzy wymaganiami.

Moduł III Podsumowanie zmian w normie ISO 45001
– Nowości w normie.
– Przejście na nową normę.

Cena szkolenia: 369zł brutto/ os

Po ukończonym szkoleniu otrzymujesz zaświadczenie ukończenia szkolenia.
UWAGA! Jeśli prześlesz nam skan lub zdjęcie swojego certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną prac wg PN-N 18001 to po ukończeniu tego szkolenia możesz otrzymać certyfikat audytora wewnętrznego ISO 45001.

Ilość ekranów: 63
Dostęp do szkolenia: 30 dni
Zalecana przeglądarka internetowa: Internet Explorer
Po szkoleniu istnieje możliwość konsultacji z trenerem