Udostępnij ten produkt

Szkolenie okresowe w zakresie BHP na stanowisku administracyjno biurowym

99.00

Opis produktu

Szkolenie okresowe BHP jest przeprowadzane w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP a także zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
 • Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych
 • Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą

Szczegółowy zakres szkolenia:

 • Szkolenie okresowe w zakresie BHP na stanowisku administracyjno – biurowym.
 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące BHP
 • Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej
 • Obowiązki pracodawcy
 • Prawa pracownika
 • Obowiązki pracownika
 • Ćwiczenia
 • Odpowiedzialność materialna pracowników
 • Ochrona pracy kobiet
 • Ochrona pracy młodocianych
 • Wypadki przy pracy
 • Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii)
 • Choroby zawodowe
 • Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników
 • Zakończenie kursu- egzamin.

Cena szkolenia zawiera:

 • dostęp do szkolenia
 • egzamin
 • certyfikat

Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat w formie elektronicznej.
Istnieje możliwość zamówienia certyfikatu wydrukowanego na papierze kredowym.