Udostępnij ten produkt

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN ISO/IEC 27001:2017

615.00

Opis produktu

Szkolenie skierowane jest do osób chcących uzyskać kwalifikacje Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2017. Materiał szkoleniowy został przygotowany tak, aby maksymalnie pomóc osobie pełniącej funkcję pełnomocnika w przygotowaniu organizacji do certyfikacji.

Proponujemy szkolenie e-learningowe zawierające:

– scenki z dialogami, zapisy realnych dyskusji, z udziałem: pełnomocnika, trenera, zarządu, kierownictwa organizacji, audytora wewnętrznego,

– charakterystykę funkcji i zadań pełnomocnika,

– praktyczne porady i prostą interpretację wymagań normy.

 

Moduły szkolenia:

Moduł I – Wprowadzenie;

Moduł II – Powołanie i Zadania Pełnomocnika;

Moduł III – Certyfikacja systemu;

Moduł IV – Wymagania normy ISO 27001:

– Omówienie wymagań normy ISO/IEC 27001,

– Załącznik A: Cele i zabezpieczenia;

Moduł V – Podsumowanie szkolenia;

Egzamin końcowy.

 

Po ukończonym szkoleniu otrzymujesz certyfikat “ Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2017”