Udostępnij ten produkt

CERTUS RISK ANALYZER

Skorzystaj z formularzu kontaktowego, aby zapytać o cenę.

Opis produktu

Oprogramowanie do analizy ryzyka, pomocne podczas wdrażania systemów zarządzania: ISO 20000, ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 23301, RODO i innych.

Wersja 2.2.0k.

Certus Risk Analyzer jest webowym narzędziem wspomagającym przeprowadzenie analizy ryzyka związanego z aktywami i zasobami w procesie lub dziale, w sposób systematyczny, umożliwiający późniejsze porównywanie poziomów ryzyk. Wersja 2.2.0k.

Zastosowanie

Podstawowym zastosowaniem aplikacji jest konieczność okresowego przeprowadzania analizy ryzyka na potrzeby systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg standardu ISO 27001:2005. Drugim obszarem w którym gdzie analizowanie ryzyka jest bardzo pomocne jest ryzyko związane z procesem i zagrożeniami dla osiągnięcia jego celu(ów).

Certus Risk Analyzer to aplikacja webowa do analizy ryzyka, która umożliwia użytkownikom ocenę i zarządzanie ryzykiem w różnych obszarach. Aplikacja posiada prosty i przejrzysty interfejs oraz funkcje, które umożliwią użytkownikom przeprowadzenie kompleksowej analizy ryzyka w kontekście ich organizacji, projektów lub procesów. Aplikacja oferuje różnorodne rozwiązania, które pomagają użytkownikom w identyfikacji, ocenie, monitorowaniu i zarządzaniu ryzykiem. Aplikacja jest możliwa do zainstalowania na środowisku klienta. Istnieje również dostosowanie aplikacji do wymagań Klienta po przez zmianę interfejsu, czy tez wdrożenie indywidualnych rozwiązań w ramach wymagań Klienta.

Aplikacja oferuje:
• Możliwość dodania 100 użytkowników (osoby biorące udział w analizie ryzyka)
• Możliwość stworzenia listy procesów oraz aktywów wraz z przypisaniem do nich właścicieli
• Stworzenie listy ryzyka wraz z podatnościami
• Stworzenie własnej metodyki analizy ryzyka lub skorzystanie z gotowej (aplikacja umożliwia korzystanie z kilku metodyk na raz)
– w ramach tworzenia własnej metodyki organizacja może określić skale prawdopodobieństwa oraz kryteria skutków dla jakich dokonywana jest ocena ryzyka oraz ustalić próg monitorowania oraz akceptacji ryzyka
• Dokonanie oceny ryzyka dla wybranych obszarów na podstawie utworzonej metodyki
• Utworzenie planów postepowania z ryzykiem i wybranie strategii postepowania dla ryzyk nieakceptowalnych
• Generowanie raportu z oceny ryzyka oraz planów postepowania do formatu PDF
• Prowadzenie biblioteki dokumentów (wskazywanie adresów dokumentów / możliwa implementacja wgrywania dokumentów do bazy aplikacji)

 

Zapoznaj się z przykładową dokumentacją Systemu Zarządzania stworzoną w oprogramowaniu w wersji elektronicznej w postaci portalu internetowego.