Udostępnij ten produkt

CERTUS RISK ANALYZER

1,845.00

Opis produktu

Oprogramowanie do analizy ryzyka, niezbędne podczas wdrażania systemów zarządzania: ISO 20000, ISO 27001, BS 25999 i innych.

Wersja 2.2.0k.

Certus Risk Analyzer jest narzędziem wspomagającym przeprowadzenie analizy ryzyka związanego z aktywami i zasobami w procesie lub dziale, w sposób systematyczny, umożliwiający późniejsze porównywanie poziomów ryzyk. Wersja 2.2.0k.

Zastosowanie

Podstawowym zastosowaniem aplikacji jest konieczność okresowego przeprowadzania analizy ryzyka na potrzeby systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg standardu ISO 27001:2005. Drugim obszarem w którym gdzie analizowanie ryzyka jest bardzo pomocne jest ryzyko związane z procesem i zagrożeniami dla osiągnięcia jego celu(ów).

O ile szacowanie ryzyka związane jest z wymogiem standardu ISO 27001:2005 System zarządzania bezpieczeństwem informacji, analiza ryzyka związanego z procesem lub działem jest jednym z elementów gwarantujących skuteczne zarządzanie organizacją. Świadomość zagrożeń oraz podatności na nie aktywów przedsiębiorstwa (czyli wszystkiego tego co ma wartość dla firmy) powoduje, że osoby zarządzające organizacją podejmują decyzje biorąc pod uwagę nie tylko aspekty handlowe, związane bezpośrednio że sprzedażą, ale i również kwestie np. związane z zapewnieniem ciągłości działania przedsiębiorstwa.

 

Zapoznaj się z przykładową dokumentacją Systemu Zarządzania stworzoną w oprogramowaniu w wersji elektronicznej w postaci portalu internetowego.