Udostępnij ten produkt

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

34.99

Opis produktu

Podejście procesowe, zarządzanie procesami – jak robić to skutecznie!

„Zarządzanie procesami” skupia się wokół tematu identyfikacji i dokumentowania procesów, czyli:

  • opracowania mapy procesów,
  • odpowiedzialności właściciela procesów,
  • definiowania procesów zarządzania, głównych i pomocniczych,
  • dokumentowania procesów.

Drugi szeroko omawiany temat to wymagania normy w obszarze procesów mających zastosowanie w organizacji (punkt 7 normy). Obejmuje on:

  • interpretację wymagań dla procesu obsługi klienta, projektowania, zakupów, realizacji, nadzorowania aparatury kontrolno – pomiarowej,
  • rozwiązania dla danego procesu,
  • przykłady diagramów procedur, formularzy.

Oferowany poradnik to doskonałe źródło praktycznych wskazówek dla kierownictwa organizacji pełniącego rolę właścicieli procesów oraz pełnomocnika odpowiedzialnego za koordynowanie działań w tym obszarze.

Poradnik nr 2 – seria: „Zrozumieć system zarządzania jakością wg ISO 9001”

 

 

Spis treści:

1. Norma a podejście procesowe.

2. Procesy w zarządzaniu jakością.

3. Wymagania ogólne normy.

4. Zarządzanie procesami.

5. Grupy procesów.

6. Mapa procesów.

7. Pojęcia stosowane w podejściu procesowym.

8. Pętla PDCA.

9. Identyfikacja procesów.

9.1.1. Elementy analizy.

9.1.2. Mapowanie owalami.

10. Wyznaczenie właścicieli procesów.

11. Dokumentowanie procesów.

12. Procesy związane z zarządzaniem zasobami.

12.1.1. Wymagania.

12.1.2. Zasoby ludzkie.

12.1.3. Infrastruktura.

12.1.4. Środowisko pracy.

13. Dokumentowanie procesów głównych – wymagania punktu 7.

13.1. Wymagania.

13.2. Planowanie realizacji wyrobu.

13.3. Procesy związane z klientem.

13.4. Projektowanie i rozwój.

13.5. Zakupy.

13.5.1. Wymagania.

13.5.2. Ocena dostawców.

13.6. Produkcja i dostarczanie usługi.

13.6.1. Wymagania.

13.6.2. Identyfikacja, identyfikowalność.

13.6.3. Własność klienta.

13.6.4. Zabezpieczenie wyrobu.

13.7. Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów.

14. Monitorowanie i pomiary procesów.

 

Lista przykładów zawartych w poradniku:

Przebieg procesu w poprzek struktury organizacyjnej.

Mapa procesów

Hierarchia dokumentów

Schemat procesu

Diagram procedury działań korygujących / zapobiegawczych.

Opis do procedury Działania korygujące i zapobiegawcze

Zestawienie zapisów do procedury działań korygujących/zapobiegawczych

Diagramy procedur procesu Zarządzania zasobami ludzkimi

Formularz przeprowadzenia i oceny szkolenia

Zapewnienie zasobów – fragment Księgi jakości

Zapewnienie zasobów – Remonty

Zapewnienie środowiska pracy – opis

Planowanie realizacji działań – fragment Księgi jakości

Procesy związane z klientem – opis

Schemat procesu pozyskanie zamówienia

Diagram procedury pozyskania zapytania od klienta

Diagram procedury obsługi reklamacji.

Schemat procesu projektowania.

Diagram procedury projektowania systemów informatycznych.

Instrukcja oceny dostawcy.

Formularz oceny dostawcy.

Ocena dostawców – opis.

Diagram procedury  zakupów.

Schemat procesu produkcji.

Diagram procedury  produkcji.

Nadzorowanie procesu realizacji usług

Zabezpieczenie wyrobu – opis

Schemat procesu magazynowania.

Diagram procedury przyjęcia i magazynowania towaru.

Nadzorowanie wyposażenia – opis

Diagram procedury nadzoru nad wyposażeniem do kontroli i badań..

Monitorowanie procesu – opis z Księgi jakości.

Cele i wskaźniki dla procesu zarządzanie zasobami ludzkimi.

Cele i wskaźniki dla procesu produkcji.

Cele i wskaźniki dla procesu zakupów.

 

Dane techniczne:

ISBN: 978-83-63595-03-6

Rodzaj: Podręcznik elektroniczny, e-book
Format: PDF
Ilość stron: 64

sposób wysyłki: poczta elektroniczna