Udostępnij ten produkt

SA 8000 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA ORGANIZACJI – DOBRE PRAKTYKI WDROŻENIOWE

45.00

Kategoria:

Opis produktu

Odpowiedzialność społeczna, etyka postępowania, przeciwdziałanie korupcji to obecnie podstawowe wyróżniki organizacji.

W 2008 roku została wydana znowelizowana norma SA 8000 o odpowiedzialności społecznej, rozszerzona w stosunku do jej wydania z 1997 roku, w szczególności w zakresie wymagań w poszczególnych obszarach objętych normą, a także uściślenia różnego rodzaju pojęć i definicji, których brak sprecyzowania w poprzednim wydaniu normy wzbudzał w praktyce wiele kontrowersji.

Należy podkreślić, że na rynkach światowych, w tym zwłaszcza na rynku Unii Europejskiej coraz bardziej znaczącym wyróżnikiem pozycji organizacji staje się jej etyka działania, odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji. Te elementy są coraz bardziej dostrzegane przez kierownictwa organizacji i stają się podstawowymi narzędziami zarządzania, będąc, może nie tyle przeciwstawieniem, ile wypełnieniem luki, jaka była charakterystyczna dla dotychczasowego „technicznego” podejścia do zarządzania organizacją. Taki „techniczny” charakter miały i mają zresztą nadal systemy zarządzania oparte na wymaganiach norm ISO, w tym przede wszystkim system zarządzania jakością wg ISO 9001. Nie jest to zresztą nic dziwnego, bowiem normy te powstały na bazie doświadczeń przemysłowych (przemysł wojskowy, kosmiczny, budowa elektrowni jądrowych, itp.).

 

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Odpowiedzialność biznesu

2. Etyka organizacji

3. Norma SA 8000 o odpowiedzialności społecznej

4. Wymagania normy SA 8000

4.1. Praca wykonywana przez dzieci

4.2. Praca przymusowa

4.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy

4.4. Swoboda zrzeszania się i prawo do zawierania umów zbiorowych

4.5. Dyskryminacja

4.6. Działania dyscyplinarne

4.7. Godziny pracy

4.8. Wynagrodzenie

4.9. Systemy zarządzania

5. Norma SA 8000 w zintegrowanym systemie zarządzania organizacją

6. Wdrożenie systemu wg normy SA 8000

6.1. Diagnoza stanu organizacji

6.2. Polityka socjalna

6.3. Opracowanie dokumentacji systemu

6.4. Wdrożenie dokumentacji oraz doskonalenie systemu

 

Dane techniczne:

ISBN: 978-83-63595-11-1

Rodzaj: Podręcznik elektroniczny, e-book
Format: PDF
Ilość stron: 46

sposób wysyłki: poczta elektroniczna