Udostępnij ten produkt

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

34.99

Opis produktu

Odpowiedzialność kierownictwa i doskonalenia ISO 9001 w prosty sposób

„Odpowiedzialność kierownictwa i proces doskonalenia systemu zarządzania jakością” skupia się wokół tematu wdrożenia systemu w obszarze działalności kierownictwa, czyli:

 • wyznaczania polityki jakości,
 • planowania i ustalania celów,
 • zarządzania zasobami,
 • percepcji klientów,
 • auditowania,
 • zbierania i analizowania danych,
 • przeprowadzenia przeglądu zarządzania,
 • uruchamiania działań korygujących i zapobiegawczych.

Drugi szeroko omawiany temat to proces doskonalenia systemu zarządzania jakością obejmujący:

 • wymagane w tym procesie procedury,
 • potrzebne zapisy,
 • formularze do zastosowania.

Oferowany poradnik to doskonałe źródło praktycznych wskazówek dla kierownictwa organizacji oraz pełnomocnika odpowiedzialnego za wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Poradnik nr 1 – seria: „Zrozumieć system zarządzania jakością wg ISO 9001”

Spis treści:

1. Wstęp.

2. Model systemu zarządzania jakością.

3. Omówienie pojęć związanych z doskonaleniem.

4. Elementy procesu doskonalenia.

5. Odpowiedzialność kierownictwa (punkt 5 normy).

5.1. Wymagania.

5.2. Zaangażowanie i odpowiedzialność kierownictwa.

5.3. Orientacja na klienta.

5.4. Polityka jakości.

5.5. Planowanie.

5.6. Odpowiedzialność, uprawnienia.

5.7. Komunikacja wewnętrzna.

5.8. Percepcja klientów.

6. Audity wewnętrzne.

6.1. Wymagania.

6.2. Wybór auditorów.

6.3. Procedura auditu wewnętrznego.

7. Działania korygujące.

8. Działania zapobiegawcze.

9. Pomiary, analiza i doskonalenie.

10. Analiza danych.

11. Przegląd zarządzania.

12. Ciągłe doskonalenie.

13. Bibliografia.

 

Lista przykładów zawartych w poradniku:

Schemat procesu doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Zaangażowanie kierownictwa we wdrożenie systemu – fragment Księgi jakości.

Podział obowiązków w zakresie monitorowania przepisów prawnych.

Orientacja na klienta – fragment Księgi jakości.

Polityka jakości.

Planowanie jakości – fragment Księgi jakości.

Cele statyczne i dynamiczne.

Zakres obowiązków pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.

Komunikacja wewnętrzna – fragment Księgi jakości

Badanie satysfakcji klientów.

Procedura auditu wewnętrznego.

Program auditów wewnętrznych na rok…….

Plan auditów wewnętrznych.

Raport z auditu wewnętrznego.

Działanie korygujące i zapobiegawcze.

Diagram procedury działań korygujących / zapobiegawczych.

Opis do procedury Działania korygujące i zapobiegawcze.

Zestawienie zapisów do procedury działań korygujących/zapobiegawczych.

Formularz działań korygujących / zapobiegawczych.

Procedura przeprowadzania przeglądu zarządzania.

Sprawozdanie na przegląd ISO 9001:2008.

Schemat procesu utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

 

Dane techniczne:

ISBN: 978-83-63595-02-9

Rodzaj: Podręcznik elektroniczny, e-book
Format: PDF
Ilość stron: 62

sposób wysyłki: poczta elektroniczna