Udostępnij ten produkt

KOMPLET CZ. 1 I 2 – PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM

86.10

Kategoria:

Opis produktu

Komplet poradników „Praktyczne aspekty wdrażania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym” to część I i II z serii poradników omawiających wdrożenie systemu antykorupcyjnego.

W komplecie taniej!

 

Polska jest postrzegana na świecie jako kraj o dużej korupcji, występującej z mniejszym lub większym nasileniem we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego.

Znaczącym wkładem w realizację strategii antykorupcyjnej państwa może być wdrożenie w organizacjach, zwłaszcza w urzędach administracji państwowej i samorządowej, systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, opartym na, sprawdzonym w większości krajów świata, systemie zarządzania jakością ISO 9001.

System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym rozszerza wymagania normy ISO 9001 o 27 dodatkowych wymagań wynikających ze specyfiki zagrożeń korupcyjnych. Atutem tego systemu jest to, że efekty jego wdrożenia występują w stosunkowo niedługim czasie w postaci wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka wystąpienia określonych zagrożeń korupcyjnych.

 

Spis treści części I

1. Wprowadzenie

1.1. Wstęp

1.2. Istota działania systemu

1.3. Podstawowe terminy

1.4. Regulacje prawne

2. Założenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

2.1. SPZK a ISO 9001

2.2. Szczegółowe wymagania systemu (WD 01 – WD 27)

2.3. Rozwinięcie wymagań szczegółowych systemu

2.4. Szczegółowe uwagi do 27 kryteriów

3. Cel i korzyści z wdrożenia systemu

 

 

Dane techniczne:

Rodzaj: Podręcznik elektroniczny, e-book
Format: PDF
Ilość stron: 34

 

Spis treści części II

1. Wprowadzenie

1.1. Wstęp

2. Etapy wdrażania systemu

2.1. Typowe etapy opracowania i wdrożenia systemu

2.2. Diagnoza stanu organizacji

2.3. Polityka antykorupcyjna

2.4. Opracowanie dokumentacji systemu

2.5. Specyfikacja zagrożeń korupcyjnych w procesach

2.6. Określenie działań zapobiegawczych

2.7. Dokumenty systemu i ich wdrożenie

3. Przykłady procesu i procedur

4. Załącznik do opracowania

4.1. Zestaw pytań do analizy organizacji w zakresie potencjalnych zagrożeń korupcyjnych

 

Dane techniczne:

Rodzaj: Podręcznik elektroniczny, e-book
Format: PDF
Ilość stron: 42

sposób wysyłki: poczta elektroniczna