Udostępnij ten produkt

CZ. 1 – PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM

49.20

Kategoria:

Opis produktu

Poradnik „Praktyczne aspekty wdrażania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym”

to część I z serii poradników omawiających wdrożenie systemu antykorupcyjnego.

Polska jest postrzegana na świecie jako kraj o dużej korupcji, występującej z mniejszym lub większym nasileniem we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego.

Znaczącym wkładem w realizację strategii antykorupcyjnej państwa może być wdrożenie w organizacjach, zwłaszcza w urzędach administracji państwowej i samorządowej, systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, opartym na, sprawdzonym w większości krajów świata, systemie zarządzania jakością ISO 9001.

System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym rozszerza wymagania normy ISO 9001 o 27 dodatkowych wymagań wynikających ze specyfiki zagrożeń korupcyjnych. Atutem tego systemu jest to, że efekty jego wdrożenia występują w stosunkowo niedługim czasie w postaci wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka wystąpienia określonych zagrożeń korupcyjnych.

 

Spis treści 

1. Wprowadzenie

1.1. Wstęp

1.2. Istota działania systemu

1.3. Podstawowe terminy

1.4. Regulacje prawne

2. Założenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

2.1. SPZK a ISO 9001

2.2. Szczegółowe wymagania systemu (WD 01 – WD 27)

2.3. Rozwinięcie wymagań szczegółowych systemu

2.4. Szczegółowe uwagi do 27 kryteriów

3. Cel i korzyści z wdrożenia systemu

 

 

Dane techniczne:

ISBN: 978-83-63595-07-4

Rodzaj: Podręcznik elektroniczny, e-book
Format: PDF
Ilość stron: 34

sposób wysyłki: poczta elektroniczna