Udostępnij ten produkt

ANALIZA RYZYKA W BEZPIECZEŃSTWIE INFORMACJI

55.35

Opis produktu

ANALIZA RYZYKA W BEZPIECZEŃSTWIE INFORMACJI

Poradnik opisujący podejście do oceny ryzyka w bezpieczeństwie informacji. Zawiera opis metodyki oceny ryzyka oraz przykłady zastosowania.

Poradnik opisujący podejście do oceny ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg ISO 27005:2011 ora ISO 27001:2005. Zawiera opis metodyki oceny ryzyka oraz przykłady zastosowania.

Jeżeli borykasz się z zagadnieniami oceny ryzyka w bezpieczeństwie informacji i nie wiesz, jak się do tego zabrać to ten poradnik jest dla Ciebie. Zawiera kompletny opis metodyki oceny ryzyka, wraz z przykładami aktywów, zagrożeń i podatności oraz ze wzorami dokumentów, które będą pomocne podczas identyfikacji aktywów oraz analizy i ewaluacji ryzyka.

Spis treści poradnika

Wstęp. 5
Wprowadzenie do analizy ryzyka. 6

Parę słów o analizie ryzyka. 7

Struktura zarządzania ryzykiem.. 11

Role, odpowiedzialności i uprawnienia. 12

Kontekst zarządzania ryzykiem.. 14

Ustanowienie kontekstu. 15

Identyfikacja ryzyka. 17

Identyfikacja aktywów. 18

Identyfikacja zagrożeń. 21

Identyfikacja podatności 23

Analiza ryzyka. 27

Ocena prawdopodobieństwa. 28

Obliczenie ryzyka i ryzyka szczątkowego. 30

Ewaluacja ryzyka. 32

Kryteria akceptacji ryzyka i poziom ryzyka akceptowalnego. 33

Postępowanie z ryzykiem.. 34

Postępowanie z ryzykiem (PN-ISO/IEC 27001:2007, 4.2.1 f) 35

Monitorowanie, przegląd i informowanie o ryzyku. 38

Monitorowanie, przegląd i informowanie o ryzyku. 39

Analiza, ocena i działania związane z ryzykami (PN-ISO/IEC 27001:2007, 4.2.1 h, i) 40

Załączniki 41

 

Ilość stron: 48

Format: A4, PDF, poradnik w wersji elektroniciznej