Udostępnij ten produkt

18 KROKÓW WDROŻENIA PN-EN 18001

79.95

Kategoria:

Opis produktu

Teraz możesz samodzielnie wdrożyć i poddać certyfikacji system zarządzania BHP wg PN-EN 18001.

Opracowanie to jest przeznaczone dla pełnomocników, konsultantów i pracowników w przedsiębiorstwach wdrażających system zarządzania BHP.

Podręcznik umożliwia w sposób prosty i szybki przygotować organizację do certyfikacji systemu zarządzania BHP, na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 18001. Szybko, ale jednocześnie, w sposób zrozumiały dla pracowników przedsiębiorstwa.

Przyjęta struktura podręcznika, na 160 stronach, opisuje w krokach prace jakie należy wykonać, aby przygotować organizację do auditu certyfikującego.

Spis treści podręcznika:

Wstęp

Kilka słów wprowadzenia…       

Wymagania normy

 1.  Wstęp    8
  1.1.    Kilka słów wprowadzenia    8
  1.2.    Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy    8
  2.    Norma    13
  2.1.    Zakres normy    13
  2.2.    Geneza powstania normy    14
  3.    Wymagania Normy    16
  3.1.    Spis treści    16
  3.2.    Definicje:    18
  4.    Ustanowienie projektu    24
  4.1.    Powiadomienie o rozpoczęciu projektu.    24
  4.2.    Powołanie pełnomocnika ds systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Krok 1    28
  4.3.    Opracowanie harmonogramu wdrożenia – Krok 2    31
  4.4.    Określenie stanu faktycznego w kwestii: stanu BHP w organizacji – Krok 3    32
  5.    Opracowanie systemu    38
  5.1.    Spotkanie z kierownictwem –Krok 4    38
  5.2.    Opracowanie Polityki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jej rozpowszechnienie – Krok 5    38
  5.3.    Wyznaczenie grup roboczych – Krok 6    42
  5.4.    Przedstawienie wymagań normy – Krok 7    45
  5.5.    Identyfikacja wymagań prawnych odnoszących się do zagrożeń BHP – Krok 8    46
  6.    Identyfikacja zagrożeń BHP    51
  6.1.    KROK 9 – powołanie grupy/zespołu w celu zidentyfikowania zagrożeń i Identyfikacja zagrożeń BHP w odniesieniu do procesów oraz działalności organizacji.    51
  6.2.    Procedura zarządzania ryzykiem.    53
  6.3.    Ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń i poinformowanie pracowników o zagrożeniach oraz ryzyku zawodowym występujących na ich stanowiskach pracy.    58
  7.    Opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.    75
  7.1.    KROK 11 – Opracowanie planów ogólnych i szczegółowych z określeniem celów i zadań.    75
  7.2.    Cele ogólne i szczegółowe    76
  8.    KROK 12 – Opracowanie wymaganych procedur, instrukcji i innych niezbędnych dokumentów.    80
  8.1.    Dokumentacja – Postanowienia ogólne.    80
  8.2.    Postępowanie z awariami.    99
  8.3.    Zakupy    110
  8.4.    Podwykonawstwo.    111
  8.5.    Nadzór nad dokumentami.    114
  9.    Etap 4 – Szkolenie auditorów wewnętrznych    115
  9.1.    Przeprowadzenie szkolenia dla auditorów wewnętrznych   Krok 13.    115
  9.2.    Wytyczne do auditowania    116
  10.    Wdrożenie dokumentacji systemu zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy    118
  10.1.    Wdrożenie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Krok 14.    118
  10.2.    Zadania podczas wdrażania systemu.    120
  10.3.    Szkolenie pracowników – Interpretacja wymagań normy PN-EN 18001 – Krok 15.    122
  11.    Wymagania normy – interpretacje.    123
  11.1.    Zaangażowanie najwyższego kierownictwa.    123
  11.2.    Planowanie.    124
  11.3.    Wymagania prawne i inne.    125
  11.4.    Cele ogólne i szczegółowe.    125
  11.5.    Wdrażanie i funkcjonowanie.    126
  11.6.    Zapewnienie zasobów    127
  11.7.    Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja.    127
  11.8.    Komunikowanie się.    129
  11.9.    Nadzór nad dokumentami.    130
  11.10.    Nadzór nad zapisami.    131
  11.11.    Organizowanie prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami.    131
  11.12.    Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie.    132
  11.13.    Zakupy    132
  11.14.    Podwykonawstwo    132
  12.    Sprawdzanie monitorowanie, działania korygujące i zapobiegawcze    133
  12.1.    Monitorowanie, badanie warunków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.    133
  12.2.    Cele wspólnego monitorowania i auditowania.    134
  12.3.    Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze.    136
  12.4.    Przegląd zarządzania.    137
  13.    Przeprowadzenie auditu wewnętrznego – proces auditu – Krok 16    138
  13.1.    Auditowanie.    138
  13.2.    Proces auditowania.    139
  Kontrola realizacji/    146
  1.1    SPIS TREŚCI    149
  14.    Przegląd zarządzania    151
  14.1.    Wymagania normy. Przeprowadzenie przeglądu zarządzania oraz opracowanie raportu z przeglądu zarządzania – Krok 18.    151
  15.    Etap 8 Certyfikacja    168
  15.1.    Audit zewnętrzny.    168
  15.2.    Pytania auditora.    170

Dane techniczne:

ISBN: 978-83-63595-01-02

Rodzaj: Podręcznik elektroniczny, e-book
Format: A4
Ilość stron: 175

sposób wysyłki: poczta elektroniczna