[showstdtrainingreservation color1=’green’ color2=’green’ program_link=’opis-szkolenia-wdrozenie-iso-9001-firmie-szkoleniowej’ training_info=’Szkolenie przygotowuje do samodzielnego wdrożenia systemu zarządzania jakością wg {N ISO 9001:2015 w firmie szkoleniowej. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty realizacji procesu wdrożenia, w tym zarządzania ryzykiem.
Moduł 1 – omówienie wymagań normy
Moduł 2 – przekazanie wzorów i omówienie wymaganej dokumentacji
Moduł 3 – sprawdzenie gotowości do certyfikacji
Moduł 4 – opcjonalny – indywidualne sprawdzenie gotowości systemu w siedzibie klienta.
‚ cform=’Wdrożenie ISO 9001 w firmie szkoleniowej’ iso_standard=’PN ISO 9001:2015 w firmie szkoleniowej’ aprice=’Moduły od 1 do 3 – 1500,00 zł netto – szkolenie otwarte w centrum Warszawy’ pprice=’Moduł 4 – 1200 zł netto za dzień + koszty dojazdu do firmy klienta w odległości pow. 100 km. od Warszawy.’]