Szkolenie przygotowuje kandydatów do samodzielnego przeprowadzania audytów wewnętrznych na zgodność z wymogami zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu, przeprowadzania audytu oraz dokumentowania jego wyników.

CERTYFIKATY:

 • Audytora wewnętrznego HACCP
 • Pełnomocnika HACCP

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Prawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 2. Definicje, podstawowe pojęcia.
 3. 7 zasad systemu HACCP – omówienie.
 4. Praca z dokumentacją HACCP.
 5. Zasady weryfikacji systemu HACCP.
 6. Omówienie procedury i formularzy związanych z przeprowadzeniem audytu wewnętrznego.
 7. Zasady skutecznego słuchania.
 8. Komunikacja podczas audytu – prezentacja autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki audytowe”
 9. Układanie listy pytań audytowych.
 10. Przeprowadzenie audytów w grupach.
 11. Raportowanie i omówienie przeprowadzonych audytów.
 12. Omówienie etapów wprowadzenia systemu HACCP.
 13. Powołanie zespołu.
 14. Komunikacja podczas wdrożenia.
 15. Nadzorowanie i przegląd systemu.
 16. Utrzymanie działania systemu.
 17. Kilka słów o wymaganiach normy PN-EN ISO 22000 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności.

 CENA:

Moduł 2-dniowy: 900 zł + 23% VAT/ osoba

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, pobierz formularz zgłoszeniowy lub zarezerwuj miejsce na szkoleniu poprzez formularz on-line:

[cforms name=”Audytor-Koordynator HACCP”]