Opis szkolenia:

Szkolenie przygotowuje kandydatów do samodzielnego przeprowadzania audytów wewnętrznych na zgodność z normą ISO 22000. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu, przeprowadzania audytu oraz dokumentowania jego wyników.

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na audytorów wewnętrznych,
 • Kandydaci na pełnomocników systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania systemu bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym
 • omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 22000,
 • zapoznanie z procesem audytowania,
 • nauczenie przeprowadzania audytów wewnętrznych,
 • omówienie zadań Pełnomocnika w zarządzaniu wdrożeniem i utrzymywaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • praktyczne przeprowadzenie przeglądu zarządzania i opracowanie raportu,
 • zasady wyboru jednostki certyfikującej.

Program szkolenia:

 1. Prawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 2. Definicje, podstawowe pojęcia.
 3. 7 zasad systemu HACCP – omówienie.
 4. Praca z dokumentacją HACCP.
 5. Omówienie procedury audytu wewnętrznego.
 6. Zasady skutecznego słuchania.
 7. Komunikacja podczas audytu – prezentacja autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki audytowi”
 8. Układanie listy pytań audytpowych.
 9. Przeprowadzenie audytów w grupach.
 10. Raportowanie i omówienie przeprowadzonych audytów.
 11. Etapy wprowadzenia systemu HACCP.
 12. Powołanie zespołu.
 13. Komunikacja podczas wdrożenia.
 14. Nadzorowanie i przegląd systemu

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Certyfikat “Audytora wewnętrznego ISO 22000”
 • Certyfikat “Pełnomocnika ISO 22000”

Cena: 700,00 zł + 23% VAT/ osoba

[cforms name=”Audytor-Pełnomocnik ISO 22000″]